Naga Marketsźródło: fotolia.com


29 sierpnia 2013

We wczorajszym przemówieniu naczelnik Banku Anglii Mark Carney zapowiedział rozluźnienie wymagań płynnościowych stawianych brytyjskim bankom. Decyzja ma na celu uwolnienie funduszy, które mogłyby zostać wykorzystane do kredytowania gospodarki realnej.

Komitet Polityki Finansowej (FPC, ang. Financial Policy Committee) zwrócił się w czerwcu do PRA (ang. Prudential Regulation Authority, brytyjski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego) z wnioskiem o zmniejszenie poziomu wymaganych rezerw aktywów płynnych, który to według FPC stał się zbyt wysoki w stosunku do kondycji sektora finansowego. PRA pozytywnie rozpatrzyła wniosek, w wyniku czego w rękach brytyjskich banków znajdzie się niemalże z dnia na dzień dodatkowe 90 mld funtów szterlingów. Jest to wiadomość o tyle istotna, że wartość kredytów udzielonych niefinansowemu sektorowi prywatnemu spadła w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych średnio o około 4 mld GBP rocznie a w pierwszej połowie 2013 zmalała o dodatkowe 6 mld GBP.

Rozluźnienie wymagań płynnościowych jest zatem krokiem w kierunku zwiększenia akcji kredytowej, choć sceptycy twierdzą, iż wątła akcja kredytowa nie wynika z braku środków i wysokiego kosztu pozyskania kapitału przez Banki, lecz spowodowana jest niskim popytem na kredyt i wysokiej awersji do ryzyka kredytowego.FTSE100 analiza po wczorajszym wystąpieniu Carneya.Wczorajsze ogłoszenie Marka Carneya wyraźnie podkreśla skłonność Banku Anglii do szukania metod stymulacji innych niż luzowanie ilościowe. Zgodnie z przewidywaniami, Carney starał się wpłynąć na oczekiwania rynkowe i zdementował pogłoski, jakoby Bank Anglii miał podnieść stopy procentowe już na początku 2015 roku. Dodatkowo, jakby powtarzając słowa Bena Bernanke, nie tylko powtórzył przywiązanie MPC do 7% jako progu dla stopy bezrobocia, lecz również podkreślił, iż nawet jeżeli cel ten zostanie osiągnięty, to nie pociągnie to za sobą automatycznych podwyżek stóp procentowych.

Konferencja Banku Anglii spowodowała, iż konflikt wokół Syrii zszedł na dalszy plan,a brytyjska giełda zareagowała silnymi wzrostami.

We Włoszech premier Enrico Letta wycofał niepopularny podatek od nieruchomości zmniejszając ryzyko rozpadu koalicji w krótkim terminie. Rentowności włoskich obligacji rządowych zareagowały błyskawicznie i spadły o 4 punkty bazowe, również włoska giełda przyjęła decyzję o wycofaniu podatku z entuzjazmem.

Autor: Wojciech Stokowiec Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN

Zachęcam do wypróbowania darmowego Demo BRE Forex ECN: LINK

lub do założenia konta Real z 11% zniżką prowizji od Comparic !: LINKConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here