Naga MarketsforteFabryki Mebli Forte miały 154 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 40% r/r) i 2,5 mln zł zysku operacyjnego w II kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Forte miało 154 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2020 r.

“Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w II kwartale 2020 roku wyniosła 154 mln zł (w tym 8 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie spółki z grupy kapitałowej, tj. Tanne Sp. z o .o.) vs 256 mln zł w okresie porównawczym 2019 roku (w tym 14 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 40% niższa” – czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT za II kwartał 2020 r. wyniosła 2,5 mln zł, w stosunku do 7,8 mln zł analogicznego okresu roku 2019 roku. EBIT za całe I półrocze 2020 ukształtował się na poziomie 24,3 mln zł, w stosunku do 32,2 mln zł w analogicznym okresie roku 2019 (spadek o 24,6%), podano również.

“Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za II kwartał 2020 roku wyniosła 11,4 mln zł, w stosunku do 22,3 mln zł w II kwartale roku 2019 (spadek o 48,8%). Wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za I półrocze 2020 roku wyniosła 52,3 mln zł, w stosunku do 60,7 mln zł w I półroczu roku 2019 (spadek o 13,8%)” – czytamy dalej.

Zarząd podkreślił, że wyniki II kwartału zarówno za rok 2019, jak i 2020 zawierają istotne zdarzenia jednorazowe, niezwiązane z bieżącą działalnością operacyjną, a mające istotny wpływ na wyniki spółki.

“W II kwartale 2020 roku ujęto w wyniku EBIT poniższe zdarzenia o charakterze jednorazowym:

– w pozostałych przychodach operacyjnych ujęto dopłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników za miesiące kwiecień i maj br. w kwocie 9,7 mln zł;

– w pozostałych kosztach operacyjnych ujęto kwotę 3,9 mln zł z tytułu odpisu na należności handlowe indyjskiej spółki zależnej. Zarząd zdecydował o utworzeniu odpisu w związku z niepewną przyszłą sytuacją spółki wywołaną skutkami pandemii koronawirusa COVID-19, która w Indiach przebiega znacznie poważniej, niż w Europie.

Te artykuły również Cię zainteresują

W analogicznym okresie II kwartału 2019 roku jednorazowy, ujemny wpływ na wysokość EBIT miało ujęcie:

– w kosztach sprzedaży kwoty 3 mln zł korekty dotyczącej uiszczonych opłat środowiskowych za rok 2018.

– w pozostałych kosztach operacyjnych kwoty 5 mln zł dopłaty do budowy pasa startowego w Suwałkach, zgodnie z umową” – czytamy również.

Skorygowana szacunkowa wartość EBIT (bez uwzględnienia wpływu transakcji one-off) za II kwartał 2020 roku wyniosła -8,4 mln zł, w porównaniu z 15,8 mln zł w II kwartale roku 2019, a skorygowana szacunkowa wartość EBITDA (bez uwzględnienia wpływu transakcji one- off) za II kwartał 2020 roku wyniosła 5,5 mln zł, w porównaniu z 30,4 mln zł w II kwartale roku 2010, wynika także z komunikatu.

Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec II kwartału 2020 r. przekroczył poziom uzgodniony z instytucjami finansującymi, jednakże zarząd emitenta ze względu na sytuację spowodowaną pandemią, uzyskał zgody wszystkich banków finansujących na odstąpienie od obliczania wskaźnika dług/EBITDA na dzień 30 czerwca 2020 roku, podkreślono także.

Spółki zaznaczyła, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za II kwartał 2020 r.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here