Naga Markets

Forte miało 8,55 mln zł zysku netto, 22,57 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.Warszawa, 06.09.2022 (ISBnews) – Forte odnotowało 8,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 35,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,57 mln zł wobec 40,61 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333,13 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 309,97 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 76,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 62,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 688,7 mln zł w porównaniu z 608,6 mln zł rok wcześniej.

“Zrealizowany zysk netto w okresie sprawozdawczym wyniósł 76 653 tys. zł (11,1% przychodów), w porównaniu z zyskiem 62 242 tys. zł (10,2% przychodów) w I półroczu roku poprzedniego. Bezpośredni wpływ na zwiększenie zysku netto okresu sprawozdawczego miało dotworzenie przez grupę aktywa w kwocie 46 059 tys. zł na ulgę podatkową możliwą do wykorzystania przez Tanne Sp. z o.o. w związku ze zwrotem dotacji do Ministerstwa Rozwoju oraz prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 82,42 mln zł wobec 113,16 mln zł zysku rok wcześniej.

“Grupa Forte w I półroczu 2022 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 688 698 tys. zł, w stosunku do 608 598 tys. zł w analogicznym okresie roku 2021 (wzrost o 13,2%). Sprzedaż nadwyżek płyty produkowanej przez spółkę Tanne w okresie sprawozdawczym wyniosła 153 423 tys. zł (110,5 tys. m3) w porównaniu z 64 574 tys. zł (74,8 tys. m3) w analogicznym okresie 2021 roku (wzrost o 138%)” – czytamy dalej.

W sprzedaży grupy sprzedaż płyty stanowiła w I półroczu 2022 roku 22,3%, przy 7,1% udziale eksportu płyty w sprzedaży ogółem (48 780 tys. zł) i 15,2% udziale sprzedaży krajowej płyty (104 643 tys. zł) w sprzedaży grupy ogółem.

XTB

“Sprzedaż pozostała Grupy Forte wyniosła w I półroczu 2022 roku 535 275 tys. zł 77,7% sprzedaży ogółem. Sprzedaż pozostała na rynku eksportowym wyniosła 477 281 tys. zł (69,3% sprzedaży ogółem) wobec 57 994 tys. zł sprzedaży krajowej (8,4% sprzedaży ogółem). Udział procentowy sprzedaży pozostałej na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 53,7%, Europa Zachodnia i Północna 26,9%, Polska 10,8%, Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 7,2% oraz kraje pozaeuropejskie 1,4%” – czytamy dalej.

Natomiast udział procentowy sprzedaży płyty na rynkach sprzedaży ukształtował się następująco: Polska 68,2%, Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 29,9% oraz kraje niemieckojęzyczne 1,9%.

“Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 35,1%, czyli o 7,3 pkt. proc. niżej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównym powodem obniżenia rentowności na sprzedaży jest wysoki wzrost kosztów surowców do produkcji, przede wszystkim drewna oraz klejów i materiałów drewnopochodnych, których przeniesienie na odbiorcę końcowego następuje z dużym opóźnieniem. Jednocześnie w II kwartale 2022 roku widoczne było wyraźne spowolnienie na rynku meblowym, które negatywnie wpłynęło na dynamikę sprzedaży mebli na wszystkich rynkach. W ujęciu ilościowym sprzedaż mebli w I połowie 2022 r. była o ok. 10% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego” – czytamy też w sprawozdaniu.

“Pozytywnym czynnikiem w II kwartale pozostawał wciąż rynek płyty meblowej, gdzie w związku z mocno ograniczoną podażą, pomimo niższego popytu z rynku meblowego, wciąż udawało się przełożyć wzrastające koszty produkcji na cenę produktu, przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych zakładu spółki Tanne” – podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 27,89 mln zł wobec 72,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2021 r. spółka miała 1,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: tauron akcje prognozy | kurs famur | giełda prognozy | notowania bitcoina | pkp cargo kurs | kurs akcji jsw | akcje benefit |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here