Formacje kontynuacji trendu

Poniżej zaprezentowano zestawienie najpopularniejszych formacji kontynuacji trendu. Każda z nich została opisana tabelarycznie, przedstawiono teorię identyfikacji oraz praktyczne wykorzystanie na rynku.

Formacja kontynuacji trendu – CHORĄGIEWKA

Przydatność: podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Czas kształtowania: ok. 3 tygodnie
Wolumen: bardzo wyraźnie maleje
Częstość występowania: mała
Ruch cen po wybiciu: duży (zależy od ruchu przed formacją)
Sygnał kupna: pełne ukształtowanie formacji po zwyżce
Sygnał sprzedaży: pełne ukształtowanie formacji po spadku

Sygnał sprzedaży: pełne ukształtowanie formacji po spadku

Teoria

Chorągiewka jest obok flagi jedną z najbardziej “pewnych” formacji. Kształtuje się najczęściej w okresie od 3 do 4 tygodni i występuje po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Chorągiewka zapowiada kontynuację ruchu w danym kierunku. Do jej wyznaczenia konieczne są cztery punkty zwrotne (1,2,3,4 – oznaczone na rysunku kolorem niebieskim). Podczas kształtowania się chorągiewki wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego – np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu (pomiar wielkości ruchu oznaczono na rysunku pionową linią fioletową). Idealnie zgodna z wzorcem chorągiewka zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu z prawdopodobieństwem aż 90%.

Przy ocenie poprawności chorągiewki należy pamiętać że:

 • formacja powinna wystąpić po prawie pionowym ruchu cen (bez większych korekt)
 • wolumen powinien bardzo wyraźnie maleć podczas kształtowania się formacji
 • wybicie powinno nastąpić w czasie krótszym niż 4 tygodnie od początku formacji – formacje dłuższe niż 3 tygodnie są już podejrzane (początek formacji został oznaczony na rysunku literą P, koniec literą K)
 • podczas wybicia w górę wolumen obrotów powinien wyraźnie wzrosnąć.

Taktyka gry

Chorągiewka z dojściem od dołu (rys. 1)

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj, jeśli wybicie nie nastąpiło w ciągu 4 tygodni od początku formacji
 • sprzedaj, jeśli w obrębie formacji wystąpił wyraźny wzrost wolumenu podczas ruchu, który nie doprowadził do wybicia
 • sprzedaj, jeśli wybicie nie nastąpiło w ciągu 3 tygodni od początku formacji a wolumen nie zachowuje się idealnie zgodnie z teorią
 • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj po ukształtowaniu się formacji przy dobrym układzie wolumenu obrotów nie czekając na wybicie w górę (jeśli sprzedałeś wcześniej – przy dojściu do formacji, to kupuj nawet po wyższych cenach)

Chorągiewka z dojściem od góry (rys. 2)

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj po ukształtowaniu się formacji (jeszcze przed wybiciem).

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • nie kupuj (nawet po wybiciu w górę)

Formacja kontynuacji trendu – FLAGA

Przydatność: podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Czas kształtowania: ok. 3 tygodnie
Wolumen: bardzo wyraźnie maleje
Częstość występowania: mała
Ruch cen po wybiciu: duży (zależy od ruchu przed formacją)
Sygnał kupna: pełne ukształtowanie formacji po zwyżce
Sygnał sprzedaży: pełne ukształtowanie formacji po spadku

Teoria

flaga_teoria

Flaga jest obok chorągiewki jedną z najbardziej “pewnych” formacji. Kształtuje się najczęściej w okresie od 3 do 4 tygodni i występuje po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Flaga zapowiada kontynuację ruchu w danym kierunku. Do jej wyznaczenia konieczne są cztery punkty zwrotne (1,2,3,4 – oznaczone na rysunku kolorem niebieskim). Podczas kształtowania się flagi wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego – np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu (pomiar wielkości ruchu oznaczono na rysunku pionową linią fioletową). Idealnie zgodna z wzorcem flaga zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu z prawdopodobieństwem aż 90%.

Przy ocenie poprawności flagi należy pamiętać że:

 • formacja powinna wystąpić po prawie pionowym ruchu cen (bez większych korekt)
 • >wolumen powinien bardzo wyraźnie maleć podczas kształtowania się formacji
 • wybicie powinno nastąpić w czasie krótszym niż 4 tygodnie od początku formacji – formacje dłuższe niż 3 tygodnie są już podejrzane (początek formacji został oznaczony na rysunku literą P, koniec literą K)
 • podczas wybicia w górę wolumen obrotów powinien wyraźnie wzrosnąć.

Taktyka gry

flaga_taktyka

Flaga z dojściem od dołu (rys. 1)

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj, jeśli wybicie nie nastąpiło w ciągu 4 tygodni od początku formacji
 • sprzedaj, jeśli w obrębie formacji wystąpił wyraźny wzrost wolumenu podczas ruchu, który nie doprowadził do wybicia
 • sprzedaj, jeśli wybicie nie nastąpiło w ciągu 3 tygodni od początku formacji a wolumen nie zachowuje się idealnie zgodnie z teorią
 • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj po ukształtowaniu się formacji przy dobrym układzie wolumenu obrotów nie czekając na wybicie w górę (jeśli sprzedałeś wcześniej – przy dojściu do formacji, to kupuj nawet po wyższych cenach)

Flaga z dojściem od góry (rys. 2)

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj po ukształtowaniu się formacji (jeszcze przed wybiciem)

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • nie kupuj (nawet po wybiciu w górę)

Formacja kontynuacji trendu – KLIN ZNIŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania: 1-3 miesiące
Wolumen: maleje
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: proporcjonalny do wielkości klina
Sygnał kupna: przebicie górnej krawędzi klina

Teoria

klinzn_teoria

Klin zniżkujący jest formacją, która “zawsze” zapowiada wzrost cen. Częściej kształtuje się ona podczas średnioterminowej korekty trendu wzrostowego niż przy długotrwałych spadkach. Wyznaczenie klina jest możliwe dopiero po zauważeniu czterech punktów zwrotnych (1,2,3,4), które wyznaczają dwie malejące proste – górną i dolną krawędź klina. Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt – P zwrotny oraz wierzchołek – K) i powinno być potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu obrotów. Bardzo często po wybiciu występuje korekta (oznaczona kolorem zielonym) i dopiero po tej korekcie ma miejsce właściwy wzrost. Jego długość jest pośrednio zależna od wysokości klina, jednak najczęściej zwyżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego oporu (patrz poziom oporu).

Taktyka gry

klinzn_taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów i w odpowiednim czasie)

Poziom bezpieczeństwa możesz wyznaczyć na wysokości wierzchołka klina.

Formacja kontynuacji trendu – KLIN ZWYŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania: 1-3 miesiące
Wolumen: maleje
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: proporcjonalny do wielkości klina
Sygnał sprzedaży: wybicie w dół przez dolną krawędź

Teoria

klin_z1

Klin zwyżkujący jest formacją, która “zawsze” zapowiada spadek cen. Często kształtuje się ona podczas krótkich wzrostów przy długotrwałych spadkach lub w ostatniej fazie hossy. Wyznaczenie klina jest możliwe dopiero po zauważeniu czterech punktów (1,2,3,4) zwrotnych, które wyznaczają dwie zwyżkujące proste – górną i dolną krawędź klina. Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt – P zwrotny oraz wierzchołek – K). Bardzo często po wybiciu występuje krótki ruch powrotny w górę (oznaczony kolorem zielonym) i dopiero po nim ma miejsce dalsza zniżka. Wielkość spadku jest pośrednio zależna od wysokości klina, jednak najczęściej zniżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego wsparcia (patrz poziom wsparcia).

Taktyka gry

klin_z2

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj po wybiciu w dół

Formacja kontynuacji trendu – LUKA STARTOWA

Przydatność: potwierdzenie decyzji kupna lub sprzedaży
Wolumen: wysoki, po wyznaczeniu luki rośnie
Częstość występowania: duża
Ruch cen: zależy od rodzaju luki (patrz opis)
Sygnał kupna: luka startowa w górę
Sygnał sprzedaży: luka startowa w dół

Teoria

lukast_teoria

Luka startowa (1) często występuje podczas wybicia z różnych formacji, a także przy przebiciu poziomu wsparcia lub oporu. W takim przypadku luka podkreśla fakt wybicia i zmniejsza prawdopodobieństwo, że wygenerowany podczas wybicia sygnał jest fałszywy. Po wystąpieniu luki startowej przy wybiciu w górę wolumen powinien rosnąć.

Uwaga: Luka jest możliwa do wyznaczenia tylko na wykresach przedstawiających ruch cen w danym okresie (dzień, tydzień, miesiąc) w postaci pionowego odcinka (np. wykres OHLC lub świece japońskie) i oznacza “przerwę” na wykresie. W zależności od kierunku ruchu cen luki można podzielić na dwa rodzaje: luka w górę – ukształtowana przy wzroście cen oraz luka w dół – ukształtowana przy spadku.

Taktyka gry

lukast_taktyka
Luka startowa (1) podkreśla fakt wybicia z formacji (patrz sygnał na odpowiedniej formacji) i zwiększa znaczenie tego sygnału.

Formacja kontynuacji trendu – LUKA UCIECZKOWA

Przydatność: wyznaczenie długości wzrostu lub spadku
Wolumen: wysoki, po wyznaczeniu luki maleje
Częstość występowania: duża
Ruch cen: zależy od rodzaju luki (patrz opis)

Teoria

lukauc_teoria

Luka ucieczkowa (2) występuje po wcześniejszym wyznaczeniu luki startowej i zapowiada kontynuację ruchu cen. Najczęściej pojawia się ona w połowie ruchu i może służyć do wyznaczenia jego długości. Po wystąpieniu luki ucieczkowej podczas zwyżki wolumen powinien maleć.

Uwaga: Luka jest możliwa do wyznaczenia tylko na wykresach przedstawiających ruch cen w danym okresie (dzień, tydzień, miesiąc) w postaci pionowego odcinka (np. wykres OHLC lub świece japońskie) i oznacza “przerwę” na wykresie. W zależności od kierunku ruchu cen luki można podzielić na dwa rodzaje: luka w górę – ukształtowana przy wzroście cen oraz luka w dół – ukształtowana przy spadku.

Taktyka gry

lukauc_taktykaLuka ucieczkowa (2) pomaga określić wielkość ruchu cen po wybiciu – najczęściej występuje w połowie tego ruchu.

Dział powstał dzięki uprzejmości i współpracy mForex.

mForex_logo