Naga Markets

Dla tych, którzy znają mój styl spekulacji nie jest tajemnicą, że jestem zwolennikiem zarówno formacji inside bar jak i pin bar. Obie strategie oparte o te formacje są niezwykle niezawodne i zyskowne, gdy poprawnie się z nich korzysta.

Inside bar i pin bar

Co jednak kiedy na wykresie pojawi się formacja inside bar, a w jej następstwie pin bar? Powinniśmy handlować wtedy tak jak ma to miejsce przy inside barze, czy może przy pin barze?Najdokładniejszą odpowiedzią byłby handel tak jak w strategii z pin barem. Jednakże w takiej sytuacji musimy postąpić nieco inaczej i właśnie to zasługuje na naszą uwagę.

Na koniec tej lekcji będziesz (czytelniku, traderze) wiedział jak powinna wyglądać formacja składająca się z pin bara i inside bara oraz kiedy się ona formuje, a także poznasz sposoby czerpania z niej zysków.

Zacznijmy od zdefiniowania części składowych naszej formacji.


Co to jest inside bar?

Zanim przejdziemy do tego jak handlować formację inside bar połączoną z pin barem, bardzo ważne jest pełne zrozumienie dlaczego działa ona tak dobrze. Uczynić to możemy przez oddzielenie poszczególnych części i omówienie każdej z osobna.

Na pierwszy ogień idzie inside bar.

inside-bar-characteristicsInside bar zazwyczaj występuje jako formacja kontynuacji. Często można ją znaleźć bezpośrednio w następstwie dużych ruchów w górę lub w dół i reprezentuje ona okres konsolidacji. Jest to impas między kupującymi i sprzedającymi, który utrzymuje cenę w obrębie świecy matki (mother bar).

XTB

Strategia oparta na inside barze jest najskuteczniejsza na interwale dziennym. Na niższych interwałach często inside bary dają fałszywe sygnały.

Okazja do handlu pojawia się wraz z wybiciem szczytu lub dołka świecy matki, zależnie od orientacji naszego setupu. Dla przykładu, byczy setup oznacza przełamanie maksimum świecy matki, natomiast przy sygnale niedźwiedzim musiałoby dojść od wybicia minimum świecy matki.

forex-pin-barKolejną częścią naszej połączonej formacji jest pin bar. Odmiennie niż przy inside barze, pin bar jest formacją odwrócenia, która tworzy się w wyniku agresywnego wypchnięcia uczestników z rynku.

Pin bary często tworzą się na kluczowych poziomach rynku co sprawia, że są świetnym sposobem do rozpoznania potencjalnego odwrócenia. Okazja do spekulacji pojawia się przy wejściu na 50% zniesieniu zakresu pin bara lub też po wybiciu jego knota.

Jak testować pomysły i strategię inwestycyjne? Odpowiedzią jest program Forex Tester. Sprawdź artykuł opisujący niektóre z jego możliwości >>


To co najlepsze z obu formacji

Pamiętasz jak wspominałem, że inside bar jest najbardziej znany jako formacja kontynuacji? Cóż, co do tego nie ma żadnych zastrzeżeń.

Jednakże, by rynek mógł kontynuować ruch w następstwie inside bara potrzebuje do tego przestrzeni. Innymi słowy, byczy inside bar nie może znajdować się blisko oporu tak samo jak niedźwiedzi inside bar nie może uformować się w pobliżu wsparcia.W takich sytuacjach istnieje duża szansa, że rynek odwróci i nie kontynuuje poprzedniego ruchu, co bezpośrednio prowadzi nas do strategii inside bara w połączeniu z pin barem.

Pomyśl o niej jak o fałszywym wybiciu z formacji inside bar. Zazwyczaj kiedy dochodzi do jakiegokolwiek rodzaju fałszywego wybicia, rynek kontynuuje ruch w kierunku do niego przeciwnym. Dla przykładu, fałszywe wybicie kluczowego poziomu oporu często skutkuje spadkiem.

W formacji inside + pin bar nie ma żadnej różnicy. Spójrzmy na przykład tego jak i dlaczego tworzy się ta formacja, by wyjaśnić dynamikę jej działania.

inside-bar-pin-bar-combo

Powyższy obrazek ilustruje jak wszystkie trzy elementy formacji działają jednocześnie. Pierwszy z nich to kluczowy poziom, a następnie mamy formację inside bar oraz pin bar.

Inside bar przedstawia impas między kupującymi, a sprzedającymi. Następujący po nim pin bar reprezentuje fałszywe wybicie formacji inside bar oraz kluczowego poziomu. Agresywne pchnięcie ceny w górę, by utrzymać wsparcie dodaje przekonanie do tej formacji odwrócenia.

Uwaga: Niedźwiedzi inside bar na przykładzie powyżej nie byłby brany pod uwagę jako nadający się do spekulacji z uwagi na obecność kluczowego wsparcia tuż pod nim.


3 składniki prawidłowego setupu inside pin bar

Poniżej znajdziesz 3 kluczowe elementy, które muszą być obecne jeśli chcemy spekulować na podstawie omawianej formacji. Są to dodatkowe składniki oprócz tych, które wchodzą do formacji inside bar i pin bar. Elementy związane z tamtymi formacjami są oczywiście obowiązkowe.

1) Rama czasowa

Po pierwsze i najważniejsze, formacja musi utworzyć się na wykresie dziennym. Jest tak dlatego, że inside bar, który tworzy połowę formacji jest prawidłowy wyłącznie na tym interwale czasowym.

Wszystkie interwały poniżej nie powinny być brane pod uwagę, gdyż mogą skutkować fałszywym wybiciem.

2) Kluczowy poziom

Kolejną i chyba najbardziej wpływową cechą jest kluczowy poziom. Cała przesłanka tej formacji polega na obecności kluczowego poziomu wsparcia lub oporu. To właśnie on nadaje jej ważności.

Zdecydowanie zalecam wykorzystywanie tylko tych setupów, które formują się na kluczowych poziomach horyzontalnych lub też liniach trendu. Będzie to również pomocne przy podejmowaniu decyzji o tym, czy twój setup stał się niekorzystny.

3) Zamknięcie ma znaczenie

Kolejny element to nieco odmienne spojrzenie na tradycyjne rozgrywanie pin bara. Różnica jest taka, że zamknięcie pin bara musi zawierać się w zakresie formacji inside bar. Jedyny wyjątek występuje wtedy, kiedy w wyniku “silnego” zamknięcia pin bar obejmuje formację inside bar w taki sposób, że jest to korzystne dla całego setupu.

Poniższy obrazek naświetla to bardziej szczegółowo.

pin-bar-inside-bar-combo-setups

Powyższa ilustracja przedstawia dwa prawidłowe setupy i jeden nieważny. Zauważ jak na pierwszym obrazku ukazany jest pin bar, gdzie otwarcie i zamknięcie zawiera się w zakresie inside bara. Jest to prawidłowy setup i występuje najczęściej pośród tych trzech.Na drugim obrazku widać pin bara, którego zamknięcie następuję powyżej maksimum inside bara. Jest to wciąż prawidłowa formacja ponieważ pokazuje silne bycze zamknięcie. Ów zamknięcie jest tak silne, że w jego wyniku tworzy się bycze objęcie.

Na końcu mamy nieprawidłową formację. Zauważ, że pin bar nie zdołał zamknąć się w zakresie inside bara. Można to uznać za słabe zamknięcie, gdzie byki nie mają pełnego wsparcia do wypchnięcia ceny w górę. Najlepiej jest odpuścić sobie kiedy widzimy coś takiego na wykresie.

Pro Tip: Najprostszym sposobem na uniknięcie niekorzystnej formacji połączenia inside bara z pin barem jest handel wyłącznie na podstawie bardzo oczywistego setupu. Jeśli potrzebujesz zbyt dużo czasu, by ocenić czy setup jest korzystny, czy też nie, to prawdopodobnie nie jest on warty rozegrania.

Strategia wejścia i umiejscowienia zlecenia stop loss

Zarówno wejście w pozycję jak i rozmieszczenie stopa w formacji połączonego inside bara i pin bara jest bardzo podobne do tego, które stosujemy w przypadku strategii z pin barem. Tak szczerze mówiąc to niczym się ono nie różni.

Wejście

Opcja #1: Używaj 50% strategii wejścia, przy czym wchodzisz na 50% zniesieniu zakresu pin bara. Jest to moja preferowana metoda, która zapewnia korzystny stosunek ryzyka do zysku.

Opcja #2: Druga i mniej korzystna opcja to wejście na wybiciu knota pin bara. Tego typu wejście daje nieco mniej korzystny stosunek ryzyka do zysku.

Umiejscowienie zlecenia stop loss

W tradycyjnej strategii opartej na pin barze, stop loss powinien być umieszczony powyżej lub poniżej krótszego knota/korpusu pin bara. Jeśli rynek cofnie się do tego obszaru, formację uznaje się za nieważną.

Sprawdź przewodnik po strategiach dla zleceń stop loss, by zaczerpnąć więcej informacji.


Strategia w działaniu

Zakończymy tę lekcję na przedstawieniu dwóch formacji inside + pin bar jakie wystąpiły na rynku.

Pierwszy setup uformował się na AUDNZD podczas trendu spadkowego, po tym jak para przełamała kluczowe wsparcie, które działało przez 8 miesięcy.

audnzd-inside-bar-pin-bar-combo-1024x789

Zauważ jak po przełamaniu zapewniającej wsparcie linii trendu na AUDNZD uformował się niedźwiedzi inside bar. Para przetestowała wtedy niedawne wsparcie jako nowy opór i podczas tego procesu utworzył się niedźwiedzi pin bar.

Poprzez wejście na 50% zniesieniu pin bara nasz stop loss wyniósł 45 pipsów. Transakcja przynosiła 160-pipsów zysku i wciąż pracowała. To daje nam zysk na poziomie 3,5R (3,5 x ryzyko) lub też 7-mio procentowy zysk jeśli nasze ryzyko wyniosło 2%.Kolejny inside bar uformował się na konsolidującej parze USDCAD. Przykład ten ukazuje siłę omawianej strategii zarówno na rynku będącym w trendzie jak i w konsolidacji.

usdcad-inside-bar-pin-bar-setup-1024x789

Przed utworzeniem zakresu (ruchu bocznego), USDCAD znajdował się w silnym rajdzie wzrostowym przez 8 miesięcy, tworząc tym samym szeroką byczą tendencję. Setup, który został rozegrany uformował się na linii wsparcia, która wcześniej czterokrotnie powstrzymywała spadki.

Poprzez użycie strategii z wejściem na 50% zniesieniu, odległość stop lossa wyniosła 70 pips. Celem były łatwe do zidentyfikowania poziomy ostatnich szczytów, co dawało 300-pipsów zysku. Daje nam to pozycję z zyskiem na poziomie 4R lub 8% przy założeniu, że ryzyko wyniosło 2%.

Całkiem nieźle jak na trzydniowy okres nic nie robienia.


Podsumowanie strategii inside + pin bar

Formacja inside + pin bar może być świetnym dodatkiem w twoim tradingowym arsenale. Jest ona bardzo podobna do tradycyjnej strategii z pin barem, posiada jednak jeszcze drugi wymiar, który czyni ją bardziej niezawodną.

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w XM, gdzie na start otrzymasz 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem >>

Istotne jest, by mieć na uwadze to, że formacja nie występuje tak często jak tradycyjny setup z pin barem. Jednakże kiedy już się pojawi na kluczowym poziomie i posiada korzystny stosunek ryzyka do zysku, to z pewnością jest warta rozważenia.

Poniżej znajdziesz kluczowe punkty, o których należy pamiętać kiedy zaczynasz handlować na podstawie formacji omawianej w tej lekcji.

  • Formacja jest utworzona kiedy pin bar uformuje się natychmiast w następstwie inside bara na wykresie dziennym.
  • Istnieją trzy składowe prawidłowej formacji, a są to: rama czasowa, kluczowy poziom oraz zamknięcie pin bara.
  • Należy unikać jakiejkolwiek formacji tego typu, która utworzyła się na wykresie niższym niż dzienny.
  • Kluczowy poziom lub linia trendu dodaje przekonania formacji i jest to element wymagany.
  • Zamknięcie pin bara musi mieć miejsce w obrębie zakresu inside bara lub też musi ukazywać “silne” zamknięcie w kierunku setupu.
  • Spekuluj wyłącznie na podstawie oczywistych setupów, gdzie knot pin bara jest wymowny.
  • 50% zniesienie pin bara daje najkorzystniejszą okazję do wejścia na rynek.

To również powinieneś wiedzieć o inside bar oraz o pin bar:


Chcesz przeczytać pozostałe artykuły i analizy Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:

dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Przed tobą kolejne tłumaczenie z portalu DailyPriceAction.com, którego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here