Naga MarketsWykres na tle miasta nocąFormacja głowa z ramionami to jedna z najbardziej znanych formacji analizy technicznej. Pojawienie się na wykresie specyficznego układu lokalnych szczytów i dołków często zwiastuje zbliżający się koniec trendu (lub też impulsu) wzrostowego. Formacja głowy i ramion (lub krócej RGR od ramię, głowa, ramię) z całą pewnością znajdzie swoje miejsce w każdej książce poświęconej analizie technicznej. Nie jest to jednak formacja czysto teoretyczna, gdyż równie często pojawia się ona na wykresach.

  • RGR może zwiastować odwrócenie trendu,
  • budowa formacji umożliwia wyznaczenie zasięgu nowego ruchu,
  • formacja RGR składa się z trzech szczytów i tzw. lini szyi.

Czym jest RGR?

Jak każda klasyczna formacja, głowa z ramionami opisana została na podstawie obserwacji wykresów spółek giełdowych i towarzyszącym im zmianom w poziomie wolumenu. Cała formacja składa się z trzech kolejno po sobie następujących szczytów, z których ostatni (prawe ramię) powinien być potwierdzeniem słabości rynku. Odpowiednie zmiany poziomu wolumenu potwierdzają z kolei całą formację. Z racji faktu, że rynek walutowy nie jest rynkiem regulowanym, a istniejące dane dotyczące wolumenu odzwierciedlają jedynie część faktycznie przeprowadzonych transakcji, jesteśmy skazani na znacznie bardziej rygorystyczne podejście do oceny głowy z ramionami jedynie na podstawie kształtu wykresu.

Według klasycznych zasad analizy technicznej, głowa i ramiona zwiastują rychły koniec trendu wzrostowego. My przyjmijmy jednak szersze założenie, że ta formacja pojawiać się będzie na końcu impulsu wzrostowego – nie ważne czy będzie składową szerszego trendu wzrostowego, czy też jedynie korektą trwających spadków. Koniec końców rynek jest fraktalny a trend wzrostowy na wykresie godzinowym może być jedynie korektą spadków jakie obserwujemy w interwale dziennym.

Spadkowa formacja RGR. Źródło: Purple Trading MT4.

Formacja głowy z ramionami powinna składać się z dwóch (niemal) równych dołków, wyższego szczytu (głowa) oraz ramion na (niemal) tym samym poziomie. Stare powiedzenie traderów brzmi: Rynek to nie apteka i niewielkie różnice w poziomach ramion, czy utworzenie się drugiego dołka formacji na nieco wyższym poziomie nie powinno być powodem do jej odrzucenia.

Dwa lokalne dołki tworzą tzw. linię szyi której przebicie klasycznie interpretowane jest jako sygnał wejścia w krótką pozycję. Sama głowa z ramionami powinna być jednak rozpatrywana pod kątem rozkładu lokalnych szczytów. Podstawową definicją trendu jest coraz wyższe umiejscowienie kolejnych ekstremów – dołków oraz szczytów. Coraz mniejsze różnice pomiędzy następującymi po sobie szczytami, a już tym bardziej brak pokonania przez cenę ostatniego, lokalnego maksimum powinny być pierwszym sygnałem potencjalnej zmiany na rynku.

W środowisku traderów obowiązuje również pojęcie odwróconej głowy z ramionami, której pojawienie się na wykresie może zwiastować zakończenie trendu spadkowego i odwrócenie nastroju. W przeciwieństwie do bazowego RGR, w tym przypadku to linia szyi znajduje się poniżej obu ramion formacji, a sygnałem jest jej pokonanie.

Formacja odwróconej głowy z ramionami. Źródło: Purple Trading MT4.

Kiedy korzystać z formacji RGR?

Ważnym elementem rozgrywania RGR jest umiejscowienie całej formacji. Na wykresie można czasem dostrzec rysującą się głowę z ramionami w silnym trendzie wzrostowym. O ile w niektórych przypadkach (zwłaszcza na wyższych interwałach typu D1, W1) głowa i ramiona może oznaczać końcową fazę trendu wzrostowego, o tyle znacznie bardziej użyteczne z punktu widzenia tradera będzie wykorzystywanie formacji głowy z ramionami do otwierania pozycji o kierunku zgodnym z szerszym trendem.

Aby tego dokonać należy szukać głowy z ramionami na końcu korekty wzrostowej trendu spadkowego – poprawne rozegranie takiego setupu pozwoli na granie z trendem, które przez wielu uznawane jest za sekret zyskownego tradingu. Sprzedaż w końcowej fazie korekty wzrostowej pozwoli nam na zrealizowanie pozycji o bardzo atrakcyjnym stosunku potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka, co w dłuższym terminie zdecydowanie poprawi nasze wyniki transakcyjne.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here