Naga MarketsJak poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z dniem 31 lipca przestanie obowiązywać interwencja produktowa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotycząca ograniczenia obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów na różnicę kursową (CFD) klientom detalicznym. Jednocześnie KNF przyznaje, że w życie nie weszły jeszcze zaktualizowane rodzime przepisy dotyczące rynku Forex i że takowa decyzja zapadnie najwcześniej na najbliższym posiedzeniu Komisji, to jest 6 sierpnia 2019 r. W związku z tym przez kilka dni klienci – przynajmniej teoretycznie – mogliby korzystać z dźwigni 100:1?


Forex z dźwignią 100:1 przez niespełna tydzień (co najmniej)? Co oznacza komunikat KNF

Przed wejściem w życie w ubiegłym roku interwencji produktowej ESMA, która ograniczyła między innymi dźwignię finansową dla szeregu instrumentów pochodnych, lewar w Polsce dla kontraktów Forex (CFD FX) wynosił 100:1. Po wdrożeniu interwencji został ograniczony do 30:1 dla głównych par walutowych lub do zaledwie 2:1 w przypadku instrumentów kryptowalutowych.

Jak wynika jednak z oświadczenia KNF, tymczasowa interwencja produktowa paneuropejskiego regulatora przestaje obowiązywać z dniem 31 lipca 2019 roku, a Komisja nie ustaliła jeszcze warunków oferowania CFD klientom detalicznym w Polsce. Takowa decyzja powinna zapaść na najbliższym posiedzeniu, a to jest zaplanowane na 6 sierpnia. Oznacza to, że co najmniej przez niespełna tydzień inwestorzy ponownie mogliby korzystać z dźwigni w wysokości 100:1.

Urząd KNF (dalej też: organ nadzoru) informuje, że podziela argumenty podniesione przez ESMA, które dotyczą nadmiernego ryzyka poniesienia przez niedoświadczonych klientów detalicznych strat z tytułu inwestycji w CFD. Mając to na uwadze oraz uwzględniając konieczność wydania opinii ESMA w sprawie zasad inwestowania w CFD w Polsce po wygaśnięciu interwencji obejmującej całą Unię Europejską organ nadzoru informuje, że decyzja dotycząca ustalenia warunków oferowania CFD klientom detalicznym powinna zapaść na najbliższym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego”poinformował KNF w oświadczeniu.

Organ nadzoru podkreśla, że na mocy przepisów prawa europejskiego oraz polskich przepisów regulujących oferowanie CFD dostawcy tych instrumentów finansowych są zobowiązani do działania w najlepiej pojętym interesie klienta. Dlatego organ nadzoru oczekuje (nie narzuca takiego wymogu), że od dnia 1 sierpnia 2019 r. – do czasu wejścia w życie decyzji KNFu – dostawcy CFD działający na terenie Polski przy oferowaniu swoich usług będą uwzględniać zasady określone w dotychczasowej decyzji ESMA. Można przez to jednak rozumieć, że w tym relatywnie krótkim okresie czasu mogliby wrócić do stosowania wcześniejszych przepisów.

„Oferowanie w tym okresie [po 31 lipca, przyp. red.] przez dostawców CFD klientom detalicznym kontraktów na różnicę z uwzględnieniem zasad określonych ww. decyzją ESMA lub zasad określonych przez organ właściwy dla tego dostawcy, będzie przez Urząd KNF uznawane za działanie rzetelne, profesjonalne oraz zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, jak również działanie zgodne z najlepiej pojętymi interesami klientów” – komentuje KNF.

Zobacz również: ESMA rekomenduje stałe ograniczenie dźwigni na Forex regulatorom krajowym

KNF ma projekt zmian regulacyjnych, czeka jednak na jego ewaluację przez ESMA

O tym, że KNF chce wdrożyć regulacje ESMA na rodzinnym podwórku wiadomo jest już od kwietnia. W ekskluzywnej rozmowie w Comparic24.tv, Maciej Kurzajewski, dyrektor departamentu firm inwestycyjnych w UKNF przyznawał, że Komisja od grudnia ubiegłego roku pracuje nad koncepcją regulacji, która uwzględniłaby charakterystykę polskiego rynku Forex.

Kurzajewski sugerował między innymi możliwość wprowadzenia obok statustu inwestora detalicznego i profesjonalnego trzecią kategorię „inwestora doświadczonego”, który mógłby skorzystać z wyższej dźwigni na Forex niż oferowane przez ESMA 30:1 dla głównych par walutowych.

„Rozpoczynając prace koncepcyjne nad interwencją krajową, chcemy zaprojektować mechanizm, który pozwoli wyodrębnić z kategorii klienta detalicznego, inwestora doświadczonego. Nazwa jest jak na razie robocza, chodzi jednak o osoby, które posiadają zarówno wiedzę teoretyczną, ukończone szkoły wyższe, odpowiednie tytuły naukowe, ale również i wiedzę praktyczną” – komentował w kwietniu Kurzajewski:

Czy propozycja znalazła się w projekcie, który oceni ostatecznie ESMA? Tego jak na razie nie wiemy. Redakcja Comparic.pl skierowała oficjalną prośbę o wyjaśnienie treści komunikatu KNF oraz konsekwencji z niego wynikających do przedstawicieli regulatora. W odpowiedzi mailowej Jacek Barszczewski, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej KNF stwierdził: “W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do dnia wejścia w życie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie interwencji produktowej w zakresie kontraktów na różnicę obowiązują przepisy oraz zasady krajowej interwencji produktowej wiążące podmioty, które posiadają zezwolenie na prowadzenie na terytorium Polski oraz z terytorium Polski usług obejmujących CFD”

“Urząd KNF wskazał w komunikacie zasady, którymi powinni kierować się dostawcy CFD w tym okresie, w szczególności uwzględniając krajowe interwencje wprowadzone przez poszczególne organy nadzoru. W związku z tym wielu dostawców CFD świadczących usługi dla polskich klientów będzie stosowało dźwignię w wysokości identycznej lub zbliżonej do wysokości określonej przez ESMA” – dodawał Barszczewski.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here