Naga Markets

Forex w 2021 r. pozwolił rekordowej liczbie traderów w Polsce zarobić ponad 413 mln zł!Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przedstawił 29 czerwca wyniki klientów osiągnięte na rynku Forex w 2021 oraz za cztery poprzednie lata. Z raportu wynika, że miniony rok był rekordowym pod względem zarówno realizowanego łącznego zysku, jak i liczby aktywnych klientów, którym udało się zarobić. Łączny zysk przekroczył 413 mln zł i realizowało go ponad 31 tysięcy klientów: rezydentów polskich oraz zagranicznych, którzy korzystają z usług licencjonowanych przez KNF brokerów.

  • W Polsce na rynku Forex aktywnie handlowało ponad 53 tysiące Polaków. Razem z inwestorami zagranicznymi transakcje otwierało więcej niż 111 tys. traderów
  • Zdecydowaną większość, bo 99,6%, w tej grupie stanowili traderzy indywidualni
  • KNF przypomina, że inwestowanie na Foreksie wiąże się z ryzykiem, a stratę ponosi ponad 70% uczestników rynku
  • Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl

Rynek Forex CFD z rekordami w 2021 roku. Wszystkie wskaźniki wysoko

Patrząc na raport obiektywnie trzeba zwrócić uwagę na podstawową kwestię. Nadal zdecydowana większość klientów traci. W 2021 roku było to co prawda „tylko” 72%, wartość strat przekroczyła jednak 1,15 mld zł, rosnąc niemal dwukrotnie na przestrzeni pięciu lat. Analizując jednak statystyki zyskowności, te znajdują się na rekordowych poziomach.Zysk zrealizowany przez klientów na poziomie 413 210 926 zł zdecydowanie przekracza rezultat z 2020 (277 418 413 zł) i jest praktycznie czterokrotnie większy niż wyniki z 2019 roku. Zdecydowanie wzrosła również liczba aktywnych klientów realizujących zyski, która wyniosłą 31 478, a przeciętny zysk przypadający na tradera wyniósł 13 127 zł.

Nagły skok jest efektem, który obserwowano również w 2020 roku: pandemia koronawirusa i ponadprzeciętna zmienność zachęciła inwestorów z Polski, Europy i z innych części świata do samodzielnego pomnażania swoich oszczędności. W 2021 r., a szczególnie w jego drugiej części, dodatkowym motywatorem była natomiast napędzająca się inflacja.

– Z analizy wynika, że nadal większość aktywnych klientów (72%) ponosiła stratę na transakcjach na tego typu instrumentach pomimo, że w 2021 roku wzrósł odsetek klientów osiągających zysk. W 2021 r. spadł zarówno średni zysk, jak i średnia strata przypadająca na klienta. Średni wynik przypadający na klienta nadal stanowił stratę. W 2021 r. łączna wartość strat poniesionych przez klientów stratnych stanowiła prawie 3-krotność łącznej wartości zysków osiągniętych przez klientów zyskownych – opisuje wyniki raczej w negatywnym świetle KNF.

Wszystkie wyniki z okresu 2017-2021 zebrano w poniższej tabeli:

Forex w 2021 r. pozwolił rekordowej liczbie traderów w Polsce zarobić ponad 413 mln zł!
Źródło: KNF

W Polsce na rynku Forex aktywnie handlowało w 2021 roku ponad 53 tys. osób

KNF z danych otrzymanych od domów maklerskich i brokerów wyodrębnił również te, które dotyczą tylko i wyłącznie polskich rezydentów. Aktywnie w 2021 roku handlowało ponad 53 tysiące z nich (za aktywnego uznaje się klienta, który na przestrzeni 12 miesięcy realizował chociaż jedną transakcję). Po stronie zyskownej znalazło się 15 033 traderów, natomiast po stornie stratnej 38 300. W efekcie zyski osiągało 28,2% klientów.

Łącznie polscy inwestorzy na FX CFD realizowali zysk wynoszący niemal 218 mln zł oraz stratę na poziomie 656,8 mln zł. Średni zysk przypadający na pojedyncza osobę wyniósł prawie 15 tys. zł, średnia strata natomiast 17 tys. zł.

NED
Forex w 2021 r. pozwolił rekordowej liczbie traderów w Polsce zarobić ponad 413 mln zł!
Źródło: KNF

– W 2021 roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku Forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni, z 99,6% udziałem w liczbie aktywnych klientów oraz 83% udziałem w wartości nominalnej transakcji – dodaje KNF.

UKNF podkreśla w swoim raporcie, że instrumenty pochodne rynku OTC cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs amrest | cena ropy | kurs akcji ccc | pgnig kurs | notowania biomed lublin | giełda neuca | indeks dow jones |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here