Naga MarketsBroker Noble Markets jako podmiot regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego opublikował informację o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku over-the-counter (OTC) w trzecim kwartale bieżącego roku. Wynika z niej, że w porównaniu z II kw. 2019 r. liczba inwestorów osiągających dodatni wynik na transakcjach walutowych, towarowych oraz indeksowych wzrosła.


Zyskowność inwestorów na rynku walutowym (Forex) w Noble Markets za trzeci kwartał 2019 r. plasowała się na poziomie 48,80%, co oznacza wzrost względem drugiego kwartału o niecały 1% (z 47,85%).

Poniższa tabela prezentuje procentowy udział rachunków z podziałem na klasy aktywów. Traderzy najczęściej zarabiali w przypadku instrumentów powiązanych z obligacjami oraz stopami procentowymi (66,67%). Jednak wynik ten może nie być miarodajny z uwagi na niewielką liczbę klientów (mniej niż 10) dokonujących transakcji na tych instrumentach.

Lepsze rezultaty dostrzec przede wszystkim wśród inwestorów handlujących na indeksach giełdowych (56% wobec 48,39% raportowanego w Q2 2019 r.) oraz towarach (53,92% wobec 40% raportowanego w Q2 2019 r.).

Źródło: Noble Markets

W kolejnej tabeli zaprezentowano podział zyskowności procentowej ze względu na wysokość depozytu zabezpieczającego (dźwigni finansowej). Jak widać, osoby wykorzystujące wyższy lewar (w tym także 100:1) odnotowały znacznie gorsze wyniki niż Ci, którzy korzystali z większego depozytu zabezpieczającego. Wśród osób wykorzystujących najwyższą dopuszczalną przez ESMA dźwignię dla klientów detalicznych, odsetek zarabiających wzrósł w trzecim kwartale br. do 53,94% z 50% w Q2 2019 r.

Źródło: Noble Markets

Noble Securities S.A. informuje także, że standardowy czas wykonania zleceń Klientów na rynku OTC (tj. średni czas wykonania zlecenia w standardowych warunkach) w III kwartale 2019 r. wyniósł 413,97 milisekund (polepszenie o 17,77 milisekundy w porównaniu z poprzednim kwartałem).


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie brokera. Wszystkie informacje dotyczące kwartalnych publikacji brokerów można znaleźć pod tagiem Q3 2019.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here