Naga MarketsBroker Noble Markets jako podmiot regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego opublikował informację o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku over-the-counter (OTC) w czwartym kwartale 2019 roku. Wynika z niej, że w porównaniu z III kw. 2019 r. liczba inwestorów osiągających dodatni wynik na transakcjach walutowych, towarowych oraz indeksowych zmalała.


Zyskowność inwestorów na rynku walutowym (Forex) w Noble Markets za czwarty kwartał 2019 r. plasowała się na poziomie 48,80%, co oznacza spadek względem trzeciego kwartału o niecałe 3% (z 48,80%).

Poniższa tabela prezentuje procentowy udział rachunków z podziałem na klasy aktywów. Traderzy najczęściej zarabiali w przypadku instrumentów powiązanych z obligacjami oraz stopami procentowymi (55,56%). Jednak wynik ten może nie być miarodajny z uwagi na niewielką liczbę klientów (mniej niż 10) dokonujących transakcji na tych instrumentach.

Słabe wyniki były widoczne także wśród inwestorów handlujących na indeksach giełdowych (42,21% wobec 56,00% raportowanego w Q3 2019 r.) oraz towarach (43,02% wobec 53,92% Q3 2019 r.).

Źródło: Noble Markets

W kolejnej tabeli zaprezentowano podział zyskowności procentowej ze względu na wysokość depozytu zabezpieczającego (dźwigni finansowej). Jak widać, osoby wykorzystujące wyższy lewar (w tym także 100:1) odnotowały znacznie gorsze wyniki niż Ci, którzy korzystali z większego depozytu zabezpieczającego. Wśród osób wykorzystujących najwyższą dopuszczalną przez ESMA dźwignię dla klientów detalicznych, odsetek zarabiających spadł w czwartym kwartale br. do 46,61% z 50% w Q3 2019 r.

Źródło: Noble Markets

Noble Securities S.A. informuje także, że standardowy czas wykonania zleceń Klientów na rynku OTC (tj. średni czas wykonania zlecenia w standardowych warunkach) w III kwartale 2019 r. wyniósł 112,02 milisekund (polepszenie o 301,95 milisekundy w porównaniu z poprzednim kwartałem).


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie brokera. Wszystkie informacje dotyczące kwartalnych publikacji brokerów można znaleźć pod tagiem Q4 2019.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here