Naga MarketsFederalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) podczas styczniowego posiedzenia rozważał możliwość zmiany projekcji stóp procentowych. Większość członków FOMC jest przekonana, że należy utrzymać tempo w jakim ograniczany jest skup aktywów z rynku w ramach QE – wynika z zapisów protokołu styczniowego posiedzenia FEDu. Po wczorajszym opublikowaniu protokołów, na gorąco obecną sytuację komentował Barclays Capital oraz SEB Group.

Barclays Capital

Protokół ze styczniowego posiedzenia FOMC okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków banku. Wzrost w drugiej połowie zeszłego roku postrzegany był przez większość członków Komitetu jako wyższe niż wcześniej zakładano, na co wpływ miały przejściowe czynniki w postaci gromadzenia zapasów oraz eksport. FOMC przemawia za najbardziej prawdopodobną ścieżką umiarkowanego wzrostu, a część członków Komitetu na podstawie napływających danych ponownie nabrała zaufania do swoich prognoz średnioterminowych. FOMC wziął pod uwagę napiętą sytuację na rynkach wschodzących (EM), uważając jednak, że ryzyko dla perspektyw amerykańskiej gospodarki zostało zrównoważone.

Te artykuły również Cię zainteresują
Jeżeli chodzi o pozostałe sektory ekonomii, Federalny Komitet Otwartego Rynku zwrócił uwagę na dynamiczne zmiany jeżeli chodzi o rynek nieruchomości oraz wydatki konsumpcyjne. Według sporej części członków rady grudniowy raport o zatrudnieniu był anomalią, co mogło być wynikiem między innymi złej pogody – Komitet praktycznie odrzucił tezę, jakoby gorsze wyniki były spowodowane znaczną zmianą intencji podmiotów tworzących miejsca pracy.

FOMC patrzyło na wszystkie powyższe zmiany jako uzasadnienie dalszej redukcji tempa zakupu aktywów. Michael Gapen – dyrektor działu ds. badań ekonomicznych oraz globalnej alokacji aktywów w Barclays Capital – twierdzi, że Komitet będzie zmniejszał tempo zakupu aktywów o 10 miliardów dolarów z każdym kolejnym spotkaniem a w październiku usłyszymy o QE3 oraz finalnej redukcji o 15 miliardów dolarów. Zdaniem przedstawiciela BC, FOMC postawiło sobie bardzo wysoką poprzeczkę jeżeli chodzi o dostosowanie taperingu do obecnej sytuacji.

SEB Group

Opublikowany wczoraj protokół ze styczniowego posiedzenia FOMC w imieniu SEB Group analizował Mattias Bruer z zespołu badań ekonomicznych. Jego zdaniem z „minutes” jasno wynika, że Komitet będzie kontynuował tapering w obecnym tempie – zmiany zostaną wprowadzone w życie jedynie gdy gospodarka zacznie zasadniczo odbiegać od obecnie obranej przez FED ścieżki. Co więcej SBE Group jest przekonane, że instrukcje wyprzedzające zostaną zmienione już na następnym posiedzeniu. O ile nie ma zgody co do tego, jak ma wyglądać aktualny Forward Guidance, to kilku członków Komitetu optowało przede wszystkim za stabilnością finansową oraz jej wyróżnieniem na liście ważnych czynników budujących politykę pieniężną. Większość przedstawicieli FOMC opowiadała się natomiast za chęcią utrzymania stóp procentowych na niskim poziomie tak długo jak cel inflacyjny nie zostanie osiągnięty. Zmiana obecnego progu docelowego jest jednak mało prawdopodobna.

Protokół wyraźnie mówi nam, że zwijanie odbywało będzie się w obecnym tempie. Kilku członków FOMC twierdziło jednak, że w przypadku braku wyraźnych zmian w prognozach gospodarczych istnieje możliwość zmniejszenia tempa zakupu aktywów o 10 miliardów dolarów z każdym kolejnym posiedzeniem Komitetu. Wynika z tego między innymi, że FOMC powinno być przygotowane do szybkiego reagowania na potencjalne zmiany obecnie obranej ścieżki zakupu aktywów jeżeli zajdzie taka potrzeba rynkowa.

Czas na zmianę instrukcji wyprzedzających. Członkowie Komitetu zgodzili się ze stwierdzeniem, że przy stopie bezrobocia zbliżającej się do poziomu 6,5% w najbliższym czasie konieczne będą zmiany Forward Guidance w celu zapewnienia świeżych informacji dotyczących decyzji w zakresie stopy funduszy federalnych w przypadku ewentualnego przekroczenia docelowego progu bezrobocia.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here