Firma Oponiarska Dębica otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014, z której wynika, że w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 19,4 mln zł.

FO Dębica z zaległościami podatkowymi

“W okresie objętym kontrolą spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji […]. W wyniku kontroli stwierdzono, że spółka w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Spółka nie zgadza się z wynikami kontroli i uważa, że korzystanie z ww. zwolnienia było prawidłowe, podkreślono.

“Ze względu na rozbieżność stanowiska spółki i Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku zakończonej kontroli możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko spółce. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w okresie objętym kontrolą, może powstać obowiązek zapłaty przez spółkę zaległości podatkowej w wysokości 13,4 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynosiłyby ok. 6 mln zł i kwoty te bezpośrednio przełożyłby się na wynik finansowy spółki” – czytamy dalej.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here