Naga MarketsFMA logoFMA

Nowozelandzki Urząd Rynków Finansowych (FMA) jest nowozelandzką agencją rządową odpowiedzialną za regulacje rynków finansowych. W kompetencji urzędu leży m.in egzekwowanie prawa dotyczących papierów wartościowych, sprawozdawczości finansowej i prawa spółek w zakresie, w jakim dotyczą one usług finansowych i rynków papierów wartościowych. Reguluje również giełdy papierów wartościowych, doradców finansowych i brokerów, biegłych rewidentów, powierników i emitentów – w tym emitentów KiwiSaver (oszczędności emerytalne) i systemów superannuacyjnych (fundusze emerytalne). Wspólnie z Bankiem Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) nadzoruje wyznaczone systemy rozliczeń w Nowej Zelandii.

Historia FMA

Organ ten został powołany 1 maja 2011 roku jako część ustawy o rynkach finansowych (Regulators and KiwiSaver), która została uchwalona przez parlament Nowej Zelandii 7 kwietnia 2011 roku. Został on ustanowiony w następstwie krytyki z powodu niepowodzenia poprzedniego systemu regulacyjnego w Nowej Zelandii, a jego głównym zadaniem było powstrzymanie strat spółek oraz inwestorów pod wpływem złych praktyk rynkowych w okresie od 2006 do 2010 roku.

Został on wprowadzony przez ministra handlu Simona Power’a jako “superregulator”, którego celem było przywrócenie zaufania inwestorów, stratnych przez załamujące się podczas światowego kryzysu finansowego.

W 2014 r. urząd rozpoczął pracę w ramach znacznie szerszego mandatu, wprowadzając ustawę o postępowaniu na rynkach finansowych z 2013 r. (FMC Act 2013). Wówczas urząd przejął funkcje Komisji Papierów Wartościowych Nowej Zelandii i aktuariusza rządowego. Obecnie regulator dysponuje rozszerzonym wachlarzem narzędzi regulacyjnych, aby osiągnąć lepsze wyniki w kwestii ochrony inwestorów oraz kontrolowania specjalistów ds. rynków finansowych i przedsiębiorstw.

Lokalizacja i jurysdykcje FMA

Główna siedziba urzędu znajduje się w największym mieście Nowej Zelandii – Auckland. Kolejne biuro regulatora można znaleźć w stolicy, Wellington.

FINMA reguluje uczestników i produkty na nowozelandzkich rynkach finansowych, w tym m.in:

 • giełdy,
 • banki,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • dealerów papierów wartościowych,
 • programy zbiorowego inwestowania – fundusze inwestycyjne,
 • zarządzających aktywami,
 • inne spółki zarządzające funduszami klientów.

Jurysdykcja FMA znajduje się na terenie Nowej Zelandii. Oficjalna strona internetowa FMA znajduje się pod adresem: https://fma.govt.nz/

Cele i główne zadania FMA

Zdecydowanie głównymi zadaniami podmiotu jest promowanie i ułatwianie rozwoju uczciwych, efektywnych i przejrzystych rynków finansowych oraz wykorzystanie pełnego zakresu swoich uprawnień wykonawczych, by kierować rynki finansowe w kraju w stronę zachowań, które stwarzać będą najmniejsze prawdopodobieństwo szkody dla inwestorów i podmiotów nieinwestujących oraz doprowadzić do przejrzystości oraz pełnej efektywności rynków kapitałowych kraju.

Urząd realizując obecne cele regulacyjne, posiada siedem strategicznych obszarów priorytetowych, które nadzoruje, w tym: zarządzanie finansami i kultura finansowa; postępowanie w sytuacjach konfliktowych; wzrost i integralność rynku kapitałowego; sprzedaż i doradztwo finansowe; ochrona inwestorów; skuteczność organów regulacyjnych; oraz skuteczność i wydajność samego FMA dzięki odpowiednim działom zewnętrznym.

Ze względu na rolę regulatora, oczekiwać można:

 • dobrego informowania konsumentów i inwestorów rynków finansowych
 • zdrowych i solidnych przedsiębiorstw finansowych kraju
 • konkurencyjnego rynku finansowego na arenie międzynarodowej
 • dobrego i uczciwych praktyk ze strony przedsiębiorstw i profesjonalistów rynkowych
 • globalnego uznania Nowej Zelandii za silne środowisko biznesowe

Więcej informacji oraz newsy dotyczące regulatora znajdziesz pod tagiem FMA.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here