Naga MarketsFMA logoFMA

Nowozelandzki Urząd Rynków Finansowych (FMA) jest nowozelandzką agencją rządową odpowiedzialną za regulacje rynków finansowych. W kompetencji urzędu leży m.in egzekwowanie prawa dotyczących papierów wartościowych, sprawozdawczości finansowej i prawa spółek w zakresie, w jakim dotyczą one usług finansowych i rynków papierów wartościowych. Reguluje również giełdy papierów wartościowych, doradców finansowych i brokerów, biegłych rewidentów, powierników i emitentów – w tym emitentów KiwiSaver (oszczędności emerytalne) i systemów superannuacyjnych (fundusze emerytalne). Wspólnie z Bankiem Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) nadzoruje wyznaczone systemy rozliczeń w Nowej Zelandii.

Historia FMA

Organ ten został powołany 1 maja 2011 roku jako część ustawy o rynkach finansowych (Regulators and KiwiSaver), która została uchwalona przez parlament Nowej Zelandii 7 kwietnia 2011 roku. Został on ustanowiony w następstwie krytyki z powodu niepowodzenia poprzedniego systemu regulacyjnego w Nowej Zelandii, a jego głównym zadaniem było powstrzymanie strat spółek oraz inwestorów pod wpływem złych praktyk rynkowych w okresie od 2006 do 2010 roku.

Został on wprowadzony przez ministra handlu Simona Power’a jako “superregulator”, którego celem było przywrócenie zaufania inwestorów, stratnych przez załamujące się podczas światowego kryzysu finansowego.

W 2014 r. urząd rozpoczął pracę w ramach znacznie szerszego mandatu, wprowadzając ustawę o postępowaniu na rynkach finansowych z 2013 r. (FMC Act 2013). Wówczas urząd przejął funkcje Komisji Papierów Wartościowych Nowej Zelandii i aktuariusza rządowego. Obecnie regulator dysponuje rozszerzonym wachlarzem narzędzi regulacyjnych, aby osiągnąć lepsze wyniki w kwestii ochrony inwestorów oraz kontrolowania specjalistów ds. rynków finansowych i przedsiębiorstw.

Lokalizacja i jurysdykcje FMA

Główna siedziba urzędu znajduje się w największym mieście Nowej Zelandii – Auckland. Kolejne biuro regulatora można znaleźć w stolicy, Wellington.

FINMA reguluje uczestników i produkty na nowozelandzkich rynkach finansowych, w tym m.in:

 • giełdy,
 • banki,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • dealerów papierów wartościowych,
 • programy zbiorowego inwestowania – fundusze inwestycyjne,
 • zarządzających aktywami,
 • inne spółki zarządzające funduszami klientów.

Jurysdykcja FMA znajduje się na terenie Nowej Zelandii. Oficjalna strona internetowa FMA znajduje się pod adresem: https://fma.govt.nz/

Cele i główne zadania FMA

Zdecydowanie głównymi zadaniami podmiotu jest promowanie i ułatwianie rozwoju uczciwych, efektywnych i przejrzystych rynków finansowych oraz wykorzystanie pełnego zakresu swoich uprawnień wykonawczych, by kierować rynki finansowe w kraju w stronę zachowań, które stwarzać będą najmniejsze prawdopodobieństwo szkody dla inwestorów i podmiotów nieinwestujących oraz doprowadzić do przejrzystości oraz pełnej efektywności rynków kapitałowych kraju.

Urząd realizując obecne cele regulacyjne, posiada siedem strategicznych obszarów priorytetowych, które nadzoruje, w tym: zarządzanie finansami i kultura finansowa; postępowanie w sytuacjach konfliktowych; wzrost i integralność rynku kapitałowego; sprzedaż i doradztwo finansowe; ochrona inwestorów; skuteczność organów regulacyjnych; oraz skuteczność i wydajność samego FMA dzięki odpowiednim działom zewnętrznym.

Ze względu na rolę regulatora, oczekiwać można:

 • dobrego informowania konsumentów i inwestorów rynków finansowych
 • zdrowych i solidnych przedsiębiorstw finansowych kraju
 • konkurencyjnego rynku finansowego na arenie międzynarodowej
 • dobrego i uczciwych praktyk ze strony przedsiębiorstw i profesjonalistów rynkowych
 • globalnego uznania Nowej Zelandii za silne środowisko biznesowe

Więcej informacji oraz newsy dotyczące regulatora znajdziesz pod tagiem FMA.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here