Naga MarketsLogo FINMAFINMA

Szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (FINMA) jest niezależnym szwajcarskim organem regulującym rynki finansowe. Jej zadaniem jest nadzorowanie banków, towarzystw ubezpieczeniowych, giełd, dealerów papierów wartościowych, programów zbiorowego inwestowania oraz ich zarządzających aktywami i towarzystw zarządzania funduszami. Reguluje również działalność dystrybutorów i pośredników ubezpieczeniowych. Jego zadaniem jest ochrona wierzycieli, inwestorów i ubezpieczających. FINMA jest odpowiedzialna za zapewnienie skutecznego funkcjonowania szwajcarskich rynków finansowych.

Historia FINMA

FINMA została utworzona w 2009 r. przez trzy poprzednie instytucje: Szwajcarską Federalną Komisję Bankową (SFBC), Federalny Urząd Ubezpieczeń Prywatnych (FOPI) oraz Urząd Kontroli Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLCO) wraz z przyjęciem ustawy federalnej o szwajcarskim Urzędzie Nadzoru Rynku Finansowego (FINMASA). Regulacje bankowe i finansowe mają w Szwajcarii długą historię, a Szwajcarska Federalna Komisja Bankowa istniała co najmniej od 1934 r., zanim została włączona do FINMA.

W ten sposób Federalny Urząd Ubezpieczeń Prywatnych, Szwajcarska Federalna Komisja Bankowa oraz Urząd Kontroli Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy połączyły się w jedną agencję odpowiedzialną za wszystkie regulacje finansowe w Szwajcarii.

Ustanawiając FINMA, prawodawca przekazał odpowiedzialność za nadzór rynku finansowego zintegrowanemu organowi. Kiedy FINMA rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2009 r., Parlament szwajcarski przyznał jej większy stopień niezależności niż jej trzy poprzednie instytucje. Instytucjonalna, funkcjonalna i finansowa niezależność FINMA pozwala na naprawdę skuteczne sprawowanie nadzoru nad szwajcarskim sektorem finansowym.

Szwajcaria jest siedzibą dla dwóch największych światowych banków UBS i Credit Suisse, a ponieważ są one ważne dla szwajcarskiej gospodarki, FINMA posiada specjalny zespół regulacyjny dedykowany każdej z tych dwóch instytucji.

Lokalizacja i jurysdykcje FINMA

Główna siedziba FINMA znajduje się w Bernie – stolicy Szwajcarii. Kolejne biuro FINMA znajduje się również w Zurychu.

FINMA reguluje uczestników i produkty na szwajcarskich rynkach finansowych, w tym m.in:

 • banki,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • giełdy,
 • dealerów papierów wartościowych,
 • programy zbiorowego inwestowania – fundusze inwestycyjne,
 • zarządzających aktywami,
 • inne spółki zarządzające funduszami klientów.

Jurysdykcja FINMA znajduje się na terenie Szwajcarii. Organ wspiera współpracę krajową jednak również ściśle współpracuje z z innymi organami na arenie międzynarodowej. Odpowiada również na wnioski o pomoc ze strony zagranicznych organów nadzoru. Oficjalna strona internetowa FINMA znajduje się pod adresem: https://www.finma.ch/

Cele i główne zadania FINMA

Licencjonowanie, nadzór, wdrażanie i regulacja to główne zadania Szwajcarskiego Urzędu Nadzoru nad Rynkiem Finansowym. FINMA na bieżąco nadzoruje rynek finansowy, wydając licencje i monitorując posiadaczy licencji, a także wdraża środki i – w razie potrzeby – stosuje środki przymusu w przypadku naruszenia prawa. Tam, gdzie jest do tego upoważniona, FINMA może również wydawać własne przepisy.

FINMA nadzoruje rynek finansowy w Szwajcarii zgodnie z ustawą o nadzorze rynku finansowego i innymi przepisami dotyczącymi rynku finansowego dla każdego sektora danej branży.

Licencjonowanie
Licencja FINMA uprawnia osoby fizyczne i prawne do prowadzenia działalności na rynku finansowym. Prawodawstwo dotyczące rynku finansowego określa różne poziomy rygorystycznych wymogów dla różnych form licencjonowania, od licencji z intensywnym nadzorem ostrożnościowym do prostej rejestracji bez dalszego stałego nadzoru ze strony FINMA.

Nadzór
Banki licencjonowane, dealerzy papierów wartościowych, zakłady ubezpieczeń, programy zbiorowego inwestowania oraz zarządzający aktywami oraz fundusze podlegają nadzorowi FINMA zwane nadzorem ostrożnościowym. Innymi słowy, są one monitorowane w sposób kompleksowy i ciągły, zgodnie z podejściem opartym na ryzyku. Zadaniem FINMA w tej kwestii to przede wszystkim ochrona wierzycieli, inwestorów i osób ubezpieczonych – przed m.in niewypłacalnością spółki, nieuczciwymi praktykami handlowymi lub nierównemu traktowaniu klientów przez podmioty regulowane. Jednocześnie FINMA jest odpowiedzialna za zapewnienie dalszego skutecznego funkcjonowania rynków finansowych.

Wdrażanie
Jeżeli FINMA znajdzie dowody na jakiekolwiek naruszenie przepisów dotyczących nadzoru, przeprowadza dochodzenie, podejmując wszelkie niezbędne środki w celu przywrócenia zgodności działania pomiotu z prawem. W razie potrzeby, FINMA wykorzysta wszystkie środki egzekwowania prawa – dostępne w ramach administracyjnego egzekwowania prawa w celu wdrożenia prawodawstwa nadzorczego.

Regulacja
FINMA jest zaangażowana w zasady oparte na międzynarodowych regulacjach. Szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym reguluje i nadzoruje pomioty tylko wtedy, gdy jest to konieczne i wyraźnie przewidziane w ustawodawstwie. FINMA w tej kwestii działa na następujących płaszczyznach:

 • służy swoją wiedzą fachową w przygotowywaniu projektów ustaw i rozporządzeń Rady Federalnej.
 • wspiera proces parlamentarny, przyczyniając się do powstania perspektywy nadzorczej i obiektywnie wskazując efekty projektów regulacyjnych.
 • może wydawać własne rozporządzenia.
 • może wydawać własne rozporządzenia okólnikowe – pisma urzędowe wydane przez organ administracyjny dla organów niższych – określające własne praktyki nadzorcze i wyjaśniające je wszystkim uczestnikom rynku.
 • jest odpowiedzialna za uznawanie środków samoregulacyjnych podejmowanych przez organizacje branżowe.

Współpraca
Na poziomie krajowym FINMA utrzymuje stały dialog z władzami partnerskimi, jak również z nadzorowanymi instytucjami i ich stowarzyszeniami zawodowymi. Na poziomie międzynarodowym FINMA reprezentuje interesy szwajcarskiego centrum finansowego i systemu nadzoru wobec zagranicznych partnerów poprzez udział w międzynarodowych organach normalizacyjnych. FINMA odpowiada również na wnioski o pomoc ze strony zagranicznych organów nadzoru.

Więcej informacji oraz newsy dotyczące regulatora znajdziesz pod tagiem FINMA.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here