Naga MarketsSygnał do zajęcia pozycji w strategii Tylko Dołki i Szczyty został już wcześniej opisany. Jego poznanie jest niezbędne, by móc skorzystać z tego, co napisanie zostało w poniższym tekście. Dlatego też jeśli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z ideą sygnału, przejdź do tego tematu, by po jego zgłębieniu wrócić z powrotem do obecnego artykułu.

Obserwując wykresy czasami ulegamy różnym złudzeniom czy też błędom poznawczym. Prowadzi to do tego, że widzimy sygnały, których tak naprawdę nie ma. Dzieję się tak z wielu powodów. Jednym z nich może być to, że chcemy koniecznie zawrzeć transakcję, co wynika być może z samej potrzeby ‘bycia w pozycji’. Wtedy też potrafimy tak dopasować to co widzimy na wykresie, by warunki wejścia w transakcję zostały spełnione.

Te artykuły również Cię zainteresują
Podobnie może być przy wyszukiwaniu sygnałów na podstawie strategii TDiS. Jako, że bazujemy na szczytach i dołkach łatwo można się pogubić w tym, które ekstrema powinniśmy brać pod uwagę, a wtedy nie trudno o kłopoty. Właśnie dlatego mam pewną propozycję, która może znacznie ułatwić zadanie związane z wyszukiwaniem sygnałów i pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów. Jest to swego rodzaju dodatek do strategii, z którego można skorzystać, ale nie jest to koniecznością.

Filtrowanie sygnałów – 20 SMA

W kilku elementach strategii wykorzystywana jest 20-okresowa, prosta średnia krocząca i tak samo będzie przy filtrowaniu sygnałów. Warunkiem do uznania sygnału za prawidłowy będzie utworzenie swingu pod / na średniej.

Szczególnie przydatne tego typu filtrowanie ma miejsce podczas długich korektach o niskim kącie nachylenia lub kiedy cena porusza się bokiem. Wtedy też łatwo pogubić się przy prawidłowym wyznaczaniu istotnych dołków i szczytów.

Trend i korekta w trendzie spadkowym

Poniżej zaprezentowane zostały przykłady dwóch stref oporu, gdzie oczekiwana było zakończenie korekty i dołączenie do trendu spadkowego. Trend z wykresu 4-godzinnego na parze walutowej CADJPY:

Różowym prostokątem zaznaczono strefy zniesienia 33-66% ostatniego impulsu spadkowego, gdzie poszukiwane są sygnały sprzedażowe.

Filtr sygnału sprzedaży

Na początek pierwsza korekta z tym, że teraz przejdziemy do wykresu 30 minutowego pary walutowej CADJPY, gdzie zgodnie ze strategią poszukiwane są sygnały.

Na powyższym wykresie widać, że spadkowy układ dołków i szczytów pojawił się już wcześniej (zaznaczony żółtymi liniami) jednak po pierwsze cena ledwie zahaczyła o strefę oporu, a po drugie swing nie utworzył się pod 20-okresową SMA. Nie był to zatem wyraźny sygnał sprzedażowy i tu sprzedaż zakończyłaby się stratą.

Prawidłowy i zyskowny sygnał pojawił się dwa dni później i został zaznaczony pomarańczowymi liniami. Cena co prawda knotem na szczycie wychodzi ponad 20 SMA, jednak zamknięcia mają już miejsce na / pod średnią. Warto przy tym zauważyć, że często prawidłowy sygnał sprzedażowy z wykresu 30-minutowego to nic innego jak techniczna formacja głowy z ramionami (RGR).

Niżej mamy kolejną korektę, której spadkowy układ szczytów i dołków miał być triggerem do wejścia w pozycję krótką. Tutaj oba układy okazałyby się zyskowne jednak ten drugi (pomarańczowe linie) można uznać za odfiltrowany przy pomocy 20-okresowej SMA.

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu filtra opartego o 20-okresową średnią krocząca możemy czasem uniknąć sygnałów o słabszej jakości, co jest zaletą tego rozwiązania. Kolejne dołki / szczyty pod lub nad średnią wskazują na to, że cena faktycznie kieruje się w zakładanym kierunku.

Czasami wadą takiego rozwiązania może być to, że cena znacznie ‘odjedzie’ i po prostu nie zostanie zawarta transakcja z uwagi na nieodpowiedni stosunek ryzyka do zysku. Jednak jako, że jest to filtr trzeba liczyć się także z takim scenariuszem.

Powyżej omówione zostały przykłady dla trendu spadkowego i sygnałów sprzedażowych. Jednakże sygnały można filtrować także dla trendu wzrostowego i sygnałów kupna, wtedy jednak działamy odwrotnie i swing powinien utworzyć się powyżej 20-okresowej SMA.

Temat filtrowania poruszam także przez chwilę w ostatnim przeglądzie instrumentów dla strategii Tylko Dołki i Szczyty.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here