Naga MarketsferrumFerrum odnotowało 7,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Straty ostatniego roku

We wcześniejszym raporcie spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto wyniosła ok. 7,41 mln zł w 2019 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk operacyjny wyniósł 5,49 mln zł wobec 5,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 449,43 mln zł w 2019 r. wobec 353,17 mln zł rok wcześniej.

“W chwili obecnej nie można rzetelnie ocenić potencjalnego wpływu epidemii COVID-19 na sytuację na rynku rur stalowych i samej spółki. Emitent spodziewa się, że ograniczenie normalnej aktywności gospodarczej w skali światowej skutkować będzie kryzysem gospodarczym, który z pewnością uderzy również w branżę stalową. Sytuacja spółki będzie pochodną sytuacji gospodarczej w Polsce i krajach, do których Ferrum eksportuje swoje wyroby” – czytamy w raporcie.

Według spółki przedłużająca się epidemia COVID-19 może stanowić znaczące zagrożenie dla perspektyw rozwoju branży dóbr inwestycyjnych. Jednocześnie na obecnym etapie, ze względu na dynamiczne zmiany sytuacji epidemicznej, pełna jego ocena nie jest możliwa, podano także.

“Skutki pandemii w dłuższym okresie czasu są w obecnej sytuacji trudne do oszacowania, a jego wpływ na sytuację grupy zależny będzie od licznych czynników mikro- i makroekonomicznych. Jednocześnie grupa nie jest w stanie oszacować wpływu epidemii na rynek nieruchomości. Grupa posiada grunty i budynki wykazywane w sprawozdaniu jako nieruchomości inwestycyjne i wyceniane do wartości godziwej, w związku z tym sytuacja na rynku może mieć przełożenie na ich przyszłą wycenę” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 11,64 mln zł wobec 13,63 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here