Naga MarketsferrumFerrum odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

“Skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej za I kwartał 2020 r. wyniosła 2 733 tys. zł, podczas gdy grupa w analogicznym okresie roku poprzedniego odnotowała stratę na poziomie 2 958 tys. zł. Wpływ na stratę netto grupy miały m.in. koszty związane z finansowaniem zewnętrznym emitenta oraz różnice kursowe z wyceny bilansowej” – czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,83 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,37 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 107,38 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I kwartał 2020 r. wyniosły 141 373 tys. zł i były o 33 998 tys. zł wyższe od przychodów porównywalnego okresu w roku ubiegłym. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno Jednostce dominującej (w tym w związku z rozpoczęciem w I kwartale 2020 r. realizacji dostaw do OGP Gaz – System S.A.), jak i spółce zależnej ZKS Ferrum. W zrealizowanej sprzedaży netto grupy kapitałowej za I kwartał 2020 r. 15,1% stanowiła sprzedaż poza granice kraju” – czytamy również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 4,33 mln zł wobec 4,72 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here