Naga MarketsizostalKonsorcjum firm Ferrum (lider) i Izostal podpisało umowę z PERN na realizację zadania obejmujacego “Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów – Trzebinia”, poinformowały spółki.  Wartość kontraktu wynosi ok. 34,33 mln zł netto (w tym wartość dostaw obligatoryjnych 31,32 mln zł netto).

Finax

Ferrum i Izostal ze wspólną umową z PERN

Przedmiotem umowy jest dostarczenie, przechowanie oraz przeniesienia na rzecz PERN prawa własności fabrycznie nowych rur i łuków, na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów – Trzebinia (dostawy obligatoryjne). Jednocześnie umowa daje PERN uprawnienie do rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie dostaw i przechowywania opcjonalnego na okres do 24 miesięcy od daty wybranych dostaw, przy czym decyzję o skorzystaniu z tego uprawnienia PERN powinien przekazać Konsorcjum na piśmie przed upływem 6-miesięcznego okresu przechowania obligatoryjnego. Zgodnie z umową, dostawy obligatoryjne będą realizowane w terminie do marca 2021 r., podano w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
“W lipcu spółka podpisała umowę częściową z Gaz-Systemem o równowartości blisko 98 mln zł brutto na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C. W ubiegłym tygodniu nasza oferta o równowartości ok. 88,6 mln zł (brutto) okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot D. Sukces w publicznych przetargach, o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, to niezbity dowód silnej pozycji rynkowej Ferrum” – powiedział prezes Ferrum Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

Instalacja umożliwi efektywniejszą kosztowo i bezpieczniejszą dystrybucję paliw na terenach Polski południowej. Projekt zakłada budowę rurociągu produktowego o długości ok. 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego, podano także.

“Udział stron konsorcjum w realizacji umowy wynikać będzie z faktycznego zaangażowania odpowiednio Izostal oraz Ferrum w poszczególne etapy przygotowania oraz realizacji dostaw. Na dzień zawarcia umowy szacuje się większościowy udział lidera konsorcjum w realizacji umowy, przy czym mając na uwadze perspektywę czasową realizacji dostaw jak również wymagania logistyczne z tym związane zaangażowanie stron Konsorcjum w realizację umowy nie ma charakteru stałego i może ulec zmianie” – czytamy dalej.

Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,43 mld zł w 2019 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 449,4 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here