Naga MarketsFerro rekomenduje 2,2 zł na akcję dywidendy za 2020 r.Zarząd Ferro zarekomendował by z zysku za 2020 r. przeznaczyć 19,48 mln zł na kapitał zapasowy, a 46,73 mln zł na dywidendę, co da 2,2 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na 9 września 2021 r., a dnia wypłaty dywidendy na 22 września.

“Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku spółki osiągniętego w roku 2020 w kwocie 46 733 841 zł (około 6,9% dividend yield wg kursu zamknięcia na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia rekomendacji i zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia), tj. 2,2 zł na jedną akcję spółki. Stopa wypłaty dywidendy wyniesie 71%. Podejmując decyzję o rekomendacji przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, zarząd wziął pod uwagę treść polityki dywidendowej zawartej w Strategii F1 opublikowanej w raporcie bieżącym spółki nr 3/2019. Polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości nie mniejszej niż 50% zysku netto, przy założeniu, że relacja skonsolidowanego długu finansowego netto do skonsolidowanego zysku EBITDA na koniec roku obrotowego wynosiła będzie poniżej 2,5” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Dodatkowo zarząd rekomendując wysokość dywidendy wziął pod uwagę decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, otrzymaną w dniu 18 maja 2021 roku o uchyleniu decyzji organu I instancji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok w całości i umorzeniu postępowania w sprawie, w konsekwencji czego organ podatkowy będzie zobowiązany do zwrotu spółce z urzędu kwoty zaległości podatkowej. Zwrot należności zostanie dokonany i odnotowany w wynikach spółki za 2021 rok, niemniej jednak spółka postanowiła uwzględnić ww. okoliczność ustalając wysokość rekomendowanej dywidendy za 2020 rok, wyjaśniono.

Propozycja powyższego podziału zysku za 2020 rok uwzględnia także strategiczne plany spółki w zakresie finansowania potencjalnych projektów M&A w ramach Strategii F1 z wykorzystaniem środków własnych.

Decyzja zarządu uwzględnia również konieczność zapewnienia infrastruktury dla rozwoju spółek w grupie kapitałowej Ferro, biorąc pod uwagę planowany wzrost skali działalności w kolejnych latach, podano także.

“Zarząd spółki uważa, że biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, sytuację finansową i płynnościową grupy kapitałowej Ferro, potencjalne ryzyka związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wysoką zmienność czynników makroekonomicznych, powyższy podział zysku odpowiada założeniom polityki dywidendowej, jak również realizuje interesy akcjonariuszy poprzez wypłatę im dywidendy w łącznej kwocie 46 733 841 zł. W ocenie zarządu spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby zrealizować wypłatę dywidendy bez uszczerbku dla działalności spółki i jej planowanego rozwoju. Zaproponowany sposób podziału zysku osiągniętego w 2020 r. nie powinien zagrozić stabilności spółki, której działalność podstawowa generuje dodani wynik finansowy” – podsumowano.

Ferro odnotowało 62,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 40 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 66,21 mln zł wobec 36,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

invest
Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pgnig kurs | newconnect notowania | płatność blik co to | kontrakty cfd | kurs xtb | cd projekt notowanie | cyfrowy polsat notowania |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here