Ferro odnotowało 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 29,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 47,75 mln zł wobec 41,12 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 12% r/r do 51,6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 364,68 mln zł w 2017 r. wobec 332,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 2,49 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.

“Rok 2017 pod kątem rozwoju biznesu grupy był kolejnym bardzo udanym rokiem. Kontynuowaliśmy działania zgodnie z przyjętą strategią, koncentrując się na umacnianiu pozycji na kluczowych rynkach grupy. Pracowaliśmy także nad portfolio produktowym,uatrakcyjniając je zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi. W efekcie zanotowaliśmy wzrosty sprzedaży na wszystkich naszych kluczowych rynkach, w tym dwucyfrowe w Polsce, Rumunii, a także na nowych rynkach grupy – m.in. na Węgrzech i w Bułgarii” – napisała prezes Aneta Raczek w liście do akcjonariuszy.

Główne kierunki ekspansji geograficznej to kolejne kraje w Europie Południowo-Wschodniej, m.in. Bułgaria oraz kraje bałtyckie. W minionym roku grupa utworzyła tam struktury sprzedażowe. Na nowych rynkach działa według sprawdzonych metod, modyfikowanych nieco lokalnie tam gdzie jest to konieczne, by docelowo w każdym z krajów osiągać zauważalną pozycję rynkową – optymalnie w pierwszej trójce.

Ferro w związku z otrzymanym przez spółkę wynikiem kontroli celno-skarbowej podjął decyzję o utworzeniu rezerwy obciążającej wynik finansowy spółki za rok 2017 w kwocie 27 207 541 zł.

“Nie zgadzamy się z ustaleniami kontroli i jej wynikiem wydanym przez Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie. Deklarujemy podjęcie wszelkich przewidzianych przepisami prawa kroków w celu ochrony interesu spółki i jej akcjonariuszy” – podkreśliła Raczek.

W 2017 roku z wypracowanych zysków spółka przeznaczyła na dywidendę 25,5 mln zł, co daje 1,2 zł na akcję.

Wykres w skali dziennej pokazuje, że kurs nadal kontynuuje rozbudowaną korektę w ramach kanału spadkowego. Szeroki, długoterminowy trend nadal jednak pozostaje wzrostowy.STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here