Naga MarketsFerro zamierza zintensyfikować działania akwizycyjne w II półroczu 2020 r. oraz zarekomendować wypłatę co najmniej 20% zysku w formie dywidendy w wyniku dokonanego przeglądu realizacji strategii, podała spółka.

Ferro zamierza wypłacić przynajmniej część dywidendy

“W wyniku dokonanej ewaluacji zarząd emitenta ustalił, że działania w ramach poszczególnych inicjatyw realizowane są bez większych zakłóceń i zgodnie z założeniami, co pozwala podtrzymać cele strategiczne” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Jednocześnie w ramach Inicjatywy 3 “Zmiany rynkowe – szybko i elastycznie” zarząd zamierza zintensyfikować działania w zakresie realizacji potencjalnych projektów M&A w drugim półroczu 2020 r.

“Mając na uwadze powyższe okoliczności, jak również istniejące nadal ryzyka oraz wysoką zmienność czynników makroekonomicznych związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, działając zgodnie z przedstawioną w raporcie bieżącym nr 3/2019 polityką dywidendową, zarząd emitenta przewiduje zarekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2019 r. w wysokości nie mniejszej niż 20% jednostkowego zysku netto emitenta” – czytamy dalej.

Kwota zysku zatrzymanego przez spółkę zostanie natomiast przekazana w całości na kapitał zapasowy. W przypadku braku realizacji projektów M&A oraz uwzględniając sytuację rynkową i płynnościową, zarząd rozważy w 2021 r. podjęcie decyzji o rekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia kwot przeniesionych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy, podano także.

Przyjęta w marcu 2019 r. strategia Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategia F1, zakłada osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln zł w 2023 r. Przewidziano w niej średnioroczne nakłady inwestycyjne na poziomie nieprzekraczającym 10 mln zł. Polityka dywidendowa zawarta w strategii zakłada rekomendowanie przeznaczania co najmniej 50% zysku netto na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długi netto do EBITDA

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2019 r. miało 451,26 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here