Naga Markets


Jak wynika z opublikowanych w poniedziałek wstępnych wyników badania rynku platform inwestycyjnych przeprowadzonego przez brytyjską Financial Conduct Authority (FCA), konkurencyjność w branży utrzymywana jest na właściwych poziomach. Regulator proponuje jednak działania, które mają wpłynąć na jej dalszy, pozytywny rozwój.


Rynek inwestycyjny dla klientów detalicznych podwoił się od 2013 roku

Dotychczasowe ustalenia FCA ujawniają obawy co do tego, w jaki sposób platformy konkurują o poszczególne grupy konsumentów. Biorąc pod uwagę szybki wzrost tego rynku, FCA proponuje środki mające na celu rozwiązanie problemów, zanim staną się one poważniejsze.

Rynek platform inwestycyjnych, na którym zarządza się aktywami o wartości 500 mld GBP, od 2013 roku niemal się podwoił. W tym samym okresie otwarto dodatkowe 2,2 mln rachunków klientów. W miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej zależni od platform inwestycyjnych w zakresie zarządzania swoimi inwestycjami, ważne jest, aby konkurencja między platformami funkcjonowała prawidłowo.

Christopher Woolard, Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Konkurencji w FCA, powiedział: “Jest to rynek, na którym w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił znaczny wzrost, na którym więcej klientów niż kiedykolwiek zdecydowało się na korzystanie z platformy do zarządzania swoimi pieniędzmi.  Wiemy, że konkurencja działa dobrze dla wielu, ale ważne jest, aby problemy, które zidentyfikowaliśmy, zostały rozwiązane tak, aby konsumenci nie na tym nie stracili. Przedstawiliśmy dziś pakiet środków mających na celu rozwiązanie problemów, które znaleźliśmy, ale chcemy również, aby sektor ten wzmocnił się, ułatwiając konsumentom przenoszenie się z jednej platformy na drugą”.

5 grup konsumentów narażonych na nadużycia

FCA stwierdziła, że konkurencja nie funkcjonuje tak dobrze, jak powinna funkcjonować w przypadku niektórych konsumentów. FCA jest zaniepokojona następujący kwestiami:

  • Konsument może odnieść korzyści ze zmiany dostawcy, ale uważa, że jest to trudne lub kosztowne. FCA stwierdziła, że około 7% konsumentów próbowało zmienić dostawcę, ale tego nie zrobiło. FCA stwierdziła, że bariery utrudniające zmianę dostawcy są znaczne i mogą ograniczyć presję na platformy w celu zapewnienia stałego stosunku jakości do ceny.
  • Korzystanie z platform Direct-to-Consumers (D2C) – FCA stwierdziła, że konsumentom trudno jest wybrać platformę D2C na podstawie ceny i że tym, którzy chcą nie zawsze udaje się znaleźć tańsze platformy. FCA stwierdziła, że opłaty były trudne do zrozumienia i porównania.
  • Klient korzystający z portfeli modelowych. Podobne etykiety ryzyka są stosowane do bardzo różnych portfeli, a klienci mogą mieć błędne pojęcie o prawdopodobnym ryzyku/zwrotach, na jakie są narażeni. FCA stwierdziła, że informacje przekazywane przez platformy na temat tych portfeli modelowych utrudniają dokonywanie porównań, a podobne etykiety (np. “ostrożne”, “konserwatywne”, “zrównoważone”) mogą narazić inwestorów na znaczne różnice w aktywach bazowych i zmienność zwrotu z inwestycji.
  • Klienci z dużymi saldami gotówkowymi, którzy mogą nie być świadomi, że w ten sposób zatrzymując gotówkę, tracą zwrot z inwestycji lub odsetki.
  • Klienci osieroceni, czyli korzystający wcześniej z doradztwa, ale którzy nie mają już żadnych kontaktów z menedżerem ds. konta. Tacy traderzy mają ograniczone możliwości dostępu do swoich inwestycji i wprowadzania w nich zmian na platformie doradczej, tak że skutecznie płacą za funkcjonalność, z której nie mogą korzystać.

FCA zaproponowała pakiet środków zaradczych skierowanych do tych pięciu grup konsumentów w celu zaradzenia wskazanym problemom. Obejmują one środki przyczyniające się do zwiększenia stopnia, w jakim platformy te stymulują konkurencję między podmiotami zarządzającymi aktywami, środki ułatwiające inwestorom i doradcom zmianę platform, przeciwdziałanie dyskryminacji cenowej między klientami osieroconymi a obecnymi oraz środki ostrzegające klientów posiadających duże salda gotówkowe.

FCA uznaje, że przemysł podejmuje obecnie kroki, w tym wdraża MiFID II, aby pomóc konsumentom w dokonywaniu transakcji na podstawie ceny. Przed opublikowaniem ostatecznych wniosków na temat rynku na początku 2019 r. FCA stara się uzyskać informacje zwrotne na temat swoich wstępnych ustaleń i proponowanych środków naprawczych.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here