Naga MarketsFarmy Fotowoltaiki ­– z Berg Holding, notowanego na NewConnect ­– w dniu 9 marca o godz. 9:00 rozpoczęły emisję crowdfundingową promowaną przez platformę Crowdway. Już kwadrans po starcie kampanii spółka zebrała ponad 1 mln zł. Około godz. 13:00 zbiórka osiągnęła 1,7 mln zł. Farmy Fotowoltaiki planują pozyskać 4,05 mln zł na budowę farmy w Nagoszynie na Podkarpaciu oraz dalszy rozwój projektów firmy.

  • Spółka pod koniec lutego br. poinformowała o aktualizacji strategii rozwoju, chce osiągać przychody ze sprzedaży na poziomie 9,7 mln zł rocznie
  • Spółka zamierza od 2023 regularnie wypłacać dywidendę w wysokości 90% wolnych przepływów pieniężnych
  • Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW, zajmując 5. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod kątem przyrostu mocy fotowoltaicznej

Farmy Fotowoltaiki i droga na NewConnect

– Do południa pierwszego dnia kampanii zdecydowało się nam zaufać ponad 300 inwestorów, którzy obejmą ponad 200 tys. akcji spółki. Na tym etapie to ogromny sukces. Duże zainteresowanie naszą ofertą potwierdza, że OZE jest obecnie nie tylko koniecznością z punktu widzenia zmian zachodzących w energetyce, ale również atrakcyjnym produktem inwestycyjnym ­­– mówi dr Ofka Piechniczek, członek rady nadzorczej Farm Fotowoltaiki, jednocześnie prezes zarządu Berg Holding.

Te artykuły również Cię zainteresują
Farmy Fotowoltaiki na przełomie lutego i marca podpisały umowę z autoryzowanym doradcą – Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy, która wesprze proces wejścia spółki na rynek NewConnect. Wcześniej 15 lutego NWZ spółki podjęło uchwałę, w której wyraziło zgodę na wprowadzenie akcji spółki na giełdę. Debiut planowany jest między czwartym kwartałem br., a pierwszym kwartałem 2022 roku.

Zakup 5 kolejnych projektów na Podkarpaciu

W dniu 5 marca br. Farmy Fotowoltaiki poinformowały, że ­za pośrednictwem spółki zależnej C&F zawarły umowy nabycia 5 projektów fotowoltaicznych, zlokalizowanych na Podkarpaciu, o łącznej mocy 5 MW.

Aktualizacja strategii działalności spółki

Spółka pod koniec lutego br. poinformowała o aktualizacji strategii rozwoju. Dzięki jej realizacji spółka osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 9,7 mln zł rocznie w perspektywie kolejnych 15 lat, co łącznie daje kwotę ponad 145 mln zł. Spółka zamierza od 2023 regularnie wypłacać dywidendę w wysokości 90% wolnych przepływów pieniężnych, 10% pozostaje w formie rezerwy na lata następne.

Farmy Fotowoltaiki planują realizację prac montażowych oraz uruchomienie farmy
w Nagoszynie. Spółka zamierza ponadto zainwestować w podmiot działający na rynku fotowoltaiki w formie zakupu udziałów na poziomie 5% – 45%. W latach 2021 – 2022 spółka zrealizuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 1MW do 10MW, natomiast w latach 2022 – 2023 o mocy do 40MW. Spółka obecnie dewelopuje farmy o łącznej mocy 72 MW.

Ponadto Farmy Fotowoltaiki w ramach planowanej strategii zakładają rozwój sieci wykonawczej i dystrybucji przez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi, rozwój zaplecza techniczno-handlowego oraz badawczego przez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B oraz budowę bazy inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych lub inwestycjami w branży fotowoltaiki. Ponadto spółka prowadzić będzie działalność edukacyjną w zakresie propagowania ekotechnologii, w tym również współpracę z podmiotami aktywnymi w tym obszarze.

Strategiczne partnerstwo z Columbus Energy

Farmy Fotowoltaiki w lipcu 2020 roku zawarły z Columbus Energy umowę o współpracy. W ramach partnerstwa podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych. Spółki zobowiązały się do 50-procentowego finansowania kosztów inwestycji oraz podzieliły się kompetencjami. Columbus Energy będzie odpowiedzialny za projekt techniczny, budowę i uruchomienie farm, natomiast Farmy Fotowoltaiki skupią się na wyszukiwaniu lokalizacji do projektów i pozyskiwaniu prawa do nieruchomości w celu ich realizacji.

Kolejne umowy dzierżawy działek

W dniu 4 marca i 10 lutego br. Farmy Fotowoltaiki poinformowały o podpisaniu kolejnych umów dzierżawy działek na okres 29 lat w celu budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. Umowy są częścią strategii, która zakłada powstanie co najmniej 25 projektów farm fotowoltaicznych. Powstają one w ramach spółek celowych w konsorcjum zawiązanym przez Farmy Fotowoltaiki oraz Columbus Energy pod nazwą Columbus&Farmy Sp. z o.o. (C&F).Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here