Naga MarketsZarząd Berg Holding SA aktualizuje strategię działalności Farm Fotowoltaiki SA. Dzięki jej realizacji spółka osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 9,7 mln zł rocznie w perspektywie kolejnych 15 lat. Inwestorzy społecznościowi, którzy niebawem będą mogli obejmować akcje nowej emisji, będą partycypowali w zysku generowanym przez wszystkie projekty Farm Fotowoltaiki. Debiut akcji Farmy Fotowoltaiki na rynku NewConnect planowany jest między czwartym kwartałem br., a pierwszym kwartałem 2022 roku.

  • Strategia Farmy Fotowoltaiki na lata 2021-2023 zakłada pozyskanie w tym roku kapitału zewnętrznego od 4 do 10 mln zł na sfinansowanie bieżącej działalności oraz realizację planowanych inwestycji.
  • Spółka planuje również przeprowadzenie kampanii crowdfundingowej – promowanej na Crowdway – oraz pozyskanie od inwestorów społecznościowych 4,05 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Farmy Fotowoltaiki ze zaktualizowaną strategią rozwoju

– Strategia rozwoju Farm Fotowoltaiki pokazuje nasz pełen potencjał na najbliższe lata. Działamy w dynamicznej branży OZE, aktualizacja planów spółki jest potwierdzeniem dla naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy, że jesteśmy przygotowani do zmian, jakie będą zachodziły w polskiej energetyce – mówi Kamil Kita, prezes Farm Fotowoltaiki SA, jednocześnie członek zarządu Berg Holding SA.

Farmy Fotowoltaiki planują realizację prac montażowych oraz uruchomienie farmy w Nagoszynie. Spółka zamierza ponadto zainwestować w podmiot działający na rynku fotowoltaiki w formie zakupu udziałów na poziomie 5% – 45%. W latach 2021 – 2022 spółka zrealizuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 1MW do 10MW, natomiast w latach 2022 – 2023 o mocy do 40MW. Spółka obecnie dewelopuje farmy o łącznej mocy 72 MW.

Ponadto Farmy Fotowoltaiki w ramach planowanej strategii zakładają rozwój sieci wykonawczej i dystrybucji przez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi, rozwój zaplecza techniczno-handlowego oraz badawczego przez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B oraz budowę bazy inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych lub inwestycjami w branży fotowoltaiki. Ponadto spółka prowadzić będzie działalność edukacyjną w zakresie propagowania ekotechnologii, w tym również współpracę z podmiotami aktywnymi w tym obszarze.

Strategiczne partnerstwo z Columbus Energy

Farmy Fotowoltaiki w lipcu 2020 roku zawarły z Columbus Energy umowę o współpracy. W ramach partnerstwa podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych. Spółki zobowiązały się do 50-procentowego finansowania kosztów inwestycji oraz podzieliły się kompetencjami. Columbus Energy będzie odpowiedzialny za projekt techniczny, budowę i uruchomienie farm, natomiast Farmy Fotowoltaiki skupią się na wyszukiwaniu lokalizacji do projektów i pozyskiwaniu prawa do nieruchomości w celu ich realizacji.

Odnawialne źródła energii stanowią najmłodszą, lecz niezwykle prężnie rozwijającą się gałąź działań Berg Holding SA. Spółka Farmy Fotowoltaiki została założona z myślą o budowie farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju. W tym celu, we współpracy z Columbus Energy, realizuje poszczególne projekty farm w ramach spółek celowych. Aktualnie planowaną inwestycją na lata 2021/22 jest nowa farma o mocy 1 MW, położona w Nagoszynie na Podkarpaciu. Instalacja docelowo będzie produkowała energię elektryczną, która zaspokoi zapotrzebowanie 200 gospodarstw domowych. Spółka posiada obecnie zawartą umowę przedwstępną na nabycie projektu farmy, wraz z dzierżawą gruntu. Uruchomienie instalacji planowane jest na początek 2022 roku.

Spółka obecnie dewelopuje farmy o łącznej mocy 72 MW. Nabywane przez inwestora – w ramach crowdfundingu udziałowego – akcje Farm Fotowoltaiki nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, które w przyszłości będą generowane przez spółkę.

W dniu 10 lutego Farmy Fotowoltaiki poinformowały o podpisaniu umowy dzierżawy działki na okres 29 lat w celu budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Umowa jest częścią strategii, która zakłada powstanie co najmniej 25 projektów farm fotowoltaicznych. Powstają one w ramach spółek celowych w konsorcjum zawiązanym przez Farmy Fotowoltaiki oraz Columbus Energy pod nazwą Columbus&Farmy Sp. z o.o.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: bitcoin informacje | wykres dax | prognoza dolara | biomed akcje | kurs usd |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here