Naga MarketsfamurFamur zdecydował o skoncentrowaniu produkcji przenośników zgrzebłowych w jednym zakładzie i postawieniu w stan likwidacji oddziału D450 w Rybniku w związku z szacowanym zmniejszeniem sprzedaży tego produktu do ok. 8 mln zł miesięcznie w 2020 r., podała spółka. Zwolnienia grupowe obejmą 204 pracowników.

Finax

Likwidacja oddziału ograniczy negatywne skutki redukcji zamówień

“Powyższe pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków redukcji zamówień w następstwie globalnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, w wyniku którego kontrahenci zarówno w kraju jak i zagranicą powstrzymują się z inwestycjami w maszyny i urządzenia górnicze, co szczególnie mocno dotknęło grupę produktową przenośników zgrzebłowych” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Famur szacuje, że jego średniomiesięczna sprzedaż w obszarze przenośników w roku 2020 zmniejszy się do poziomu ok. 8 mln zł z ok. 30 mln zł w 2019 r.

“Szacunki te mogą ulec dalszej redukcji wraz z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej, będącej następstwem pandemii COVID-19. Wedle oceny zarządu Famur S.A., sytuacja ta nie ulegnie poprawie w perspektywie ani krótko-, ani średnioterminowej” – czytamy dalej.

Istotne zmiany w otoczeniu rynkowym potwierdziła otrzymana 23 kwietnia informacja z Polskiej Grupy Górniczej o konieczności czasowego zawieszenia wykonywania umów między innymi na wcześniej zamówione maszyny i urządzenia – w tym również przenośniki zgrzebłowe – w następstwie wystąpienia w tym przedsiębiorstwie stanu siły wyższej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

“Stąd konieczne jest dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej, poprzez skoncentrowanie produkcji tej grupy asortymentowej tylko w jednym oddziale przy jednoczesnym zachowaniu przez emitenta kompetencji technicznych, technologicznych i produktowych, umożliwiających produkcję przenośników zgrzebłowych oraz urządzeń peryferyjnych stosownie do pozyskanych zamówień” – wyjaśniono.

Likwidacja oddziału spowoduje konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych, obejmujących 204 pracowników. W związku z tym Famur powiadomi dziś stronę społeczną o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia i jednocześnie powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień, podano także.

Produkcja przenośników zgrzebłowych marki Nowomag oraz Ryfama zostanie skoncentrowana w oddziale w Nowym Sączu.

Ostateczne dane o zakresie wpływu likwidacji oddziału na wyniki finansowe zostaną podane w okresowym sprawozdaniu finansowym.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here