Naga MarketsfamurFamur zawarł umowę z Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie, na mocy której zostaną podjęte działania zmierzające do ogłoszenia przez spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż 4 178 208 akcji spółki zależnej Primetech, podał Famur. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za sztukę. Celem Famuru jest posiadanie 100% akcji Primetech.

Famur planuje posiadać wszystkie akcje Primetech

“W wyniku planowanego wezwania, Famur, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4 178 208 akcji uprawniających do 4 178 208 głosów na walnym zgromadzeniu Primetech S.A., stanowiących 26,77% ogólnej liczby głosów w spółce i 26,77% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Primetech S.A. (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Primetech S.A. poza akcjami posiadanymi przez Famur)” – czytamy w komunikacie.

Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną akcję.

Famur, jako podmiot nabywający akcje, w wyniku wezwania zamierza posiadać, łącznie z 11 431 625 akcjami Primetech, które są już jego w posiadaniu, 15 609 833 akcje Primetech, uprawniające do 100% ogólnej liczby głosów w Primetech oraz stanowiące 100% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Primetech.

Famur podał, że wezwanie zostanie ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co umożliwi potencjalne umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia Primetech sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Primetech z obrotu na rynku regulowanym. Wycofanie to nastąpi z zastrzeżeniem wydania stosownej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podjęcia właściwej uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A, zaznaczono.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania Famur osiągnie co najmniej 95% (lecz mniej niż 100%) ogólnej liczby głosów w Primetech S.A., Famur zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Primetech S.A., posiadanych przez pozostałych, mniejszościowych akcjonariuszy Primetech S.A., zgodnie z art. 82 Ustawy” – czytamy także.

Przeprowadzenie planowanego wezwania jest między innymi związane z realizacją przez Famur przyjętych działań zmierzających do utrzymywania optymalnej pod względem właścicielskim i operacyjnym struktury Grupy Famur, podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here