Naga MarketsfamurFamur otrzymał informację od Polskiej Grupy Górniczej (PGG) o czasowym zawieszeniu wykonywania wybranych umów ze względu na siłę wyższą w następstwie epidemii COVID-19, podała spółka. Łączna wartość tych umów to ok. 103 mln zł.

Finax

PGG zawiesza wykonywanie części umów przez koronawirusa

“Wymienione przez PGG umowy, które miałyby zostać wstrzymane na okres od 01.05.2020 do 31.05.2020 roku, obejmują dzierżawy kombajnów chodnikowych, a także dostawy przenośników taśmowych i zgrzebłowych, kolejek podwieszanych oraz obudów zmechanizowanych. Średnia miesięczna łączna wartość czynszu dzierżawnego (wraz z powiązanymi usługami ‘aftermarket’) z tytułu wskazanych do zawieszenia umów na dzierżawę kombajnów chodnikowych wynosi ok. 7 mln zł netto. Natomiast łączna wartość wskazanych do zawieszenia umów na dostawy przenośników taśmowych i zgrzebłowych, kolejek podwieszanych oraz obudów zmechanizowanych wynosi ok. 103 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Należności Grupy Famur od PGG wynoszą ok 230 mln zł, w tym wartość należności przeterminowanych wynosi ok. 59 mln zł. Natomiast łączna ekspozycja obejmująca zafakturowane już przychody, prawa regresu ze sprzedanych należności oraz pozostałe świadczenia wynikające z zawartych umów będących w trakcie realizacji (w tym między innymi pozostałe do zrealizowania opłaty z tytułu dzierżaw kombajnów ścianowych i chodnikowych), wynosi ok. 600 mln zł, podano również.

“Zarząd emitenta zamierza odbyć spotkanie z zarządem PGG w dniu 24.04.2020 roku w celu omówienia powyższej sytuacji oraz planowanych działań PGG w odniesieniu do realizacji wyżej opisanych umów” – czytamy dalej.

Łączny potencjalny wpływ na przychody Famuru z tytułu czasowego wstrzymania wyżej opisanych umów może istotnie przekroczyć wcześniej ogłoszone przez spółkę szacunki dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na wyniki Grupy Famur, zastrzeżono.

Spółka dokona odpowiednich aktualizacji szacunków wpływu COVID-19 po uzyskaniu stanowiska zarządu PGG, o czym niezwłocznie poinformuje rynek, podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here