Naga MarketsFamur miał 185 mln zł zysku netto, 416 mln zł EBITDA w 2020 r.Famur odnotował 185 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 245 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

Famur przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 239 mln zł wobec 289 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 416 mln zł wobec 471 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Na dynamikę EBITDA w omawianym okresie miał wpływ niższy zysk operacyjny oraz nieznacznie niższa amortyzacja. Wynik EBITDA jako procent przychodów poprawił się o 15 pkt proc., osiągając poziom 37% dzięki poprawie marży brutto na sprzedaży oraz niższym pozostałym kosztom operacyjnym netto” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 139 mln zł w 2020 r. wobec 2 165 mln zł rok wcześniej.

“Zmniejszenie przychodów częściowo wynika ze zmian zakresu konsolidacji: w maju 2019 roku zostało sprzedane Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz), którego przychody w kwocie około 94 mln zł były ujęte w przychodach Grupy Famur za 12 miesięcy 2019, ponadto w lutym 2020 roku została utracona kontrola nad Grupą Famak. W konsekwencji od marca 2020 roku przychody tej grupy przestały być konsolidowane. Wartość kontrybucji Grupy Famak do przychodów skonsolidowanych wyniosła w roku 2019 i 2020 odpowiednio około 224 mln zł i około 23 mln zł (po uwzględnieniu korekt konsolidacyjnych). Skorygowane o w/w zmiany w zakresie konsolidacji przychody Grupy Famur za 12 miesięcy 2020 roku spadłyby o około 731 mln zł (tj. -40%) rok do roku w wyniku spadku przychodów z dostaw maszyn i urządzeń dla sektora wydobywczego oraz niższych przychodów powtarzalnych (głównie aftermarket)” – czytamy dalej.

Przychody z dostaw maszyn i urządzeń w 2020 roku wyniosły 593 mln zł, co oznacza spadek o 702 mln zł (-54%) r/r. Mniejszy spadek zanotowały przychody powtarzalne (aftermarket i dzierżawy), które w tym samym czasie o zmniejszyły o 210 mln zł (-28%) do poziomu 539 mln zł. Spadek pozostałych przychodów to głównie efekt sprzedaży w maju 2019 roku Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.

“Sprzedaż eksportowa Grupy Famur w okresie 12 miesięcy 2020 r. stanowiła ok. 33% przychodów ze sprzedaży ogółem, wobec 37% w roku poprzedzającym. Sprzedaż na rynki zagraniczne obejmowała głownie Rosja i kraje WNP (ok. 23% udziały w przychodach), zaś kraje Azji, Ameryki, Afryki stanowiły łącznie ok. 7% przychodów” – podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 169 mln zł wobec 161 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here