Naga MarketsW ujęciu rocznym (YTD) kurs EUR/PLN znajduje się relatywnie nisko; aktualnie poniżej 252 dniowej średniej kroczącej plasującej się na 4,1900 PLN.

Poziomy średnioterminowej regresji liniowej wskazują, że najbardziej prawdopodobny zakres wahań zawiera się w przedziale 4,1600 – 4,2000 PLN.

 W bieżącym roku odnotowaliśmy dynamiczny ruch z 4,1385 do 4,2510. Aprecjacja wyniosła 2.7% w ciągu 14 dni. To efekt spekulacyjnej wyprzedaży aktywów na rynkach wschodzących.

Aktualnie obserwujemy korektę tego wzrostu, która trwa 7 dni i ma zasięg -1,95%.

Jako naturalny zasięg spadku, analitycy wskazują zniesienie całego wzrostu i powrót do notowań 4,14 PLN.

analiza techniczna wykresEURPLN1 120214

Z punktu widzenia importera istotne jest wyznaczenia „dołków” a  więc najniższych poziomów w perspektywie kwartału, półrocza, roku.

Z punktu widzenia eksportera ważne wydaje się wskazanie poziomów maksymalnych, które pozwolą zyskownie sprzedać otrzymane środki w EUR.

Badanie Thomson Reuters wśród instytucjonalnych uczestników rynku pokazuje, że analitycy nie są zgodni co do kierunku notowań.

Średnia z prognoz wskazuje poziom 4.08-4.10 PLN w ciągu najbliższego roku.

Alior Bank prognozuje umocnienie krajowej waluty do 4,00. Zupełnie odwrotnie podmioty zagraniczne; Danske Bank i 4Cast wskazują na wzrost EUR/PLN do poziomu 4.20-4.22 PLN.

analiza techniczna wykresEURPLN 120214

Poniżej wykorzystując obiektywne narzędzia statystyczne postaramy się przeanalizować jak może kształtować się kurs EUR/PLN w średnim terminie

Prognozując możliwy ruch kurs EUR/PLN przeprowadziliśmy analizę Monte Carlo. Zbadaliśmy kowariancję średnich cen EUR/PLN w ujęciu dziennym  z ostatnich 2 lat, czyli od stycznia 2012 r. Na podstawie współczynnika tej kowariancji byliśmy w stanie wykonać milion symulacji ruchu kursu w ciągu kolejnych 7 dni tradingowych z uwzględnieniem indywidualnej charakterystyki tej pary. Poniżej wynik symulacji.

analiza techniczna SymulacjaMonteCarlo 120214

Widać, że możliwy zakres ruchu EUR/PLN jest bardzo duży. Jeżeli sporządzimy histogram dziennych wyników, czyli różnicy między ceną otwarcia a szczytem lub dnem, to możemy przekonać się, że osiągniecie takich poziomów w ciągu tygodnia jest jak najbardziej prawdopodobne.

analiza techniczna HistogramEurPln 120214

Na histogramie widać wyraźnie, że większość dziennych ruchów mieści się w przedziale od około 40 do 140 pipsów.­ Należy zwrócić uwagę, że w ciągu 2 lat zdarzały się także wahania przekraczające 800 pkt. w ciągu jednego dnia.

Dzisiejsza zmienność implikowana (dzień do dnia) dla EUR/PLN wynosi 8,7. Czyli ruch w zakresie jednej zmienności w ciągu dnia wynosi 228 pkt. Stąd możemy wyliczyć, że większość pokazanych na histogramie dziennych ruchów to maksymalnie 0,6 kwotowanej zmienności.

Na podstawie samego wykresu wyników symulacji Monte Carlo ciężko jest powiedzieć coś o kierunku dalszego ruchu EUR/PLN. Dlatego sprawdziliśmy na jakim poziomie zakończyła się każda z miliona symulacji i na tej podstawie sporządziliśmy wykres prawdopodobieństwa.

analiza techniczna prawdopodobienstwo 120214

Z analizy wynika, że wciąż mamy większe szanse na spadek niż na wzrost. Prawdopodobieństwo, że w ciągu 7 dni kurs znajdzie się poniżej 4,05 PLN wynosi 36% podczas, gdy ryzyko wzrostu powyżej 4,25 PLN znalazło się w okolicach 33%.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here