Naga MarketsEurocash odnotowało 41,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 47,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotowało 41,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 72,18 mln zł wobec 81,41 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 210,46 mln zł wobec 216,16 mln zł rok wcześniej.

Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła w II kw. br. 13,6% wobec 13,11% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 196,27 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 6 438,23 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 19,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 115,37 mln zł w porównaniu z 11 921,17 mln zł rok wcześniej.

“Wynik netto Grupy Eurocash za pierwsze półrocze 2020 r. był ujemny i wyniósł -20 mln zł wobec 7 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2020 r. Znaczący wpływ na wynik netto miały różnice kursowe wynikające z przeszacowania kontraktów leasingowych zgodnie ze standardem MSSF16″ – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik EBITDA wyniósł w I poł. br. 336,63 mln zł wobec 337,52 mln zł rok wcześniej.

Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła w I poł. br. 13,46% wobec 13% rok wcześniej.

Grupa Eurocash szacuje, że dodatkowe koszty związane z pandemią COVID-19 obciążyły jej wyniki o około 17 mln zł, poddano także.

“Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszej połowie tego roku sięgnęły 221 mln zł, a łączne przepływy pieniężne wyniosły 56 mln zł. Silne przepływy pieniężne pozwalają Grupie kontynuować rozwój zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. W czerwcu Eurocash sfinalizował przejęcie większościowego pakietu akcji Frisco” – czytamy dalej.

Sprzedaż segmentu hurtowego Grupy Eurocash w I połowie 2020 r. nieznacznie przekroczyła 9 mld zł i była o 0,3% wyższa niż przed rokiem. EBITDA tego segmentu wyniosła 277 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r.

“Pozytywny wpływ na wyniki segmentu hurtowego miała sprzedaż w hurtowniach Cash&Carry, która wzrosła o 4% r/r, a także sprzedaż papierosów i produktów impulsowych, gdzie wzrost przekroczył 7%. Mocnym wsparciem wyników segmentu była także sprzedaż hurtowa do niezależnych sklepów oraz franczyzobiorców. Niższa dynamika sprzedaży ogółem w segmencie hurtowym w pierwszej połowie tego roku wynika przede wszystkim z zakończonego w poprzednim roku kontraktu z Orlenem oraz mniejszego popytu ze strony stacji benzynowych, które w okresie zamrożenia gospodarki po wybuchu pandemii koronawirusa były rzadziej odwiedzane przez konsumentów. Znaczący spadek sprzedaży zanotowaliśmy także w formacie Eurocash Gastronomia – zaopatruje on restauracje i hotele, które przez długi czas pozostawały zamknięte” – wskazał członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Rekordowo wysoką sprzedaż Grupa Eurocash odnotowała natomiast na platformie eurocash.pl, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym małe i średnie sklepy w całej Polsce szybkie i wygodne zamawianie towarów online.

“W pierwszym półroczu tego roku klienci Eurocash Dystrybucja zamówili poprzez eurocash.pl towary o wartości 2,1 mld zł, czyli o 0,5 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Warto odnotować rosnącą popularność aplikacji mobilnej. Wartość towarów zamówionych przez smartfony wyniosła aż 485 mln zł wobec 270 mln zł w pierwszej połowie 2019 r. Trudny okres pandemii pokazał potencjał biznesowy rozwiązań e-commerce B2B. Bezkontaktowe zamawianie i bezpieczny odbiór towarów zostały docenione przez klientów eurocash.pl” – skomentował Owczarek.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. platforma eurocash.pl liczyła już blisko 15 tys. użytkowników, z czego 6,5 tys. korzystało z niej przez smartfon.

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w I półroczu 2020 r. sięgnęła 2,96 mld zł i była o 5% wyższa niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. EBITDA segmentu Detal wyniosła 142 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r.

“Pozytywny wpływ na przychody segmentu detalicznego miała sprzedaż prowadzona poprzez sklepy własne i franczyzowe w ramach sieci Delikatesy Centrum. Sprzedaż hurtowa do sklepów franczyzowych w ujęciu LFL w pierwszym półroczu tego roku wzrosła o 10% r/r, a wzrost sprzedaży detalicznej LFL w Delikatesach Centrum sięgnął 6% r/r. Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych, sprzedaż kiosków Inmedio w omawianym okresie była natomiast o ponad 20% niższa niż przed rokiem” – wskazał dyrektor finansowy.

Sprzedaż segmentu Projekty, w ramach którego Grupa Eurocash rozwija innowacyjne formaty detaliczne, takie jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo, w I półroczu 2020 r. sięgnęła 84 mln zł i była ponad 2-krotnie większa niż przed rokiem. Z uwagi na dalszą ekspansję wszystkich tych formatów, wpływ segmentu Projekty na skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu br. wyniósł -21 mln zł wobec -20 mln zł rok wcześniej, podano także.

“Motorem sprzedaży segmentu Projekty była sieć marketów alkoholowych Duży Ben. Ich liczba w pierwszej połowie tego roku wzrosła o 16 i na koniec czerwca liczyła już 93 sklepy. Cieszy nas także dynamiczny wzrost sprzedaży tego formatu w ujęciu LFL, który wyniósł 16% r/r” – powiedział Owczarek.

Sprzedaż sklepu internetowego Kontigo wzrosła w I półr. br. o 140% r/r.

Projekt mobilnych sklepów ogólnospożywczych abc na kołach powiększył się natomiast w pierwszym półroczu tego roku o 14 pojazdów, do 100. Sprzedaż LFL tego formatu wzrosła w tym okresie o 27% r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 9,59 mln zł wobec 24,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami, jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Jest też właścicielem Frisco. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here