Naga MarketsNapis happy birthdayEuro, wspólna waluta europejska, z dniem 1 stycznia 2021 r. oficjalnie skończy dwadzieścia dwa lata. Dokładnie 22 lata temu, 1 stycznia 1999 r., 11 państw UE wprowadziło wspólną walutę i politykę pieniężną w ramach Europejskiego Banku Centralnego.

  • 1 stycznia 1999 roku jedenaście państw unijnych przyjęło euro jako wspólną walutę
  • Obecnie euro jest używane w 19 krajach Unii przez ponad 340 milionów Europejczyków. Należy do głównych walut światowych, a na straży jego wartości stoi Europejski Bank Centralny
  • Wspólna waluta pomaga utrzymać pokój i bezpieczeństwo ekonomiczne oraz stworzyć warunki do dobrobytu i stabilności gospodarczej na przyszłość

340 milionów osób korzysta ze wspólnej waluty

– Ten historyczny moment był kamieniem milowym w podróży napędzanej ambicją zapewnienia stabilności i dobrobytu w Europie. Dziś, jeszcze młode, euro jest już walutą 340 milionów Europejczyków w 19 państwach członkowskich. Przyniosło wymierne korzyści zarówno europejskim gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, jak i rządom: stabilne ceny, niższe koszty transakcji, chronione oszczędności, bardziej przejrzyste i konkurencyjne rynki oraz zwiększony handel.

Te artykuły również Cię zainteresują
Około 60 krajów na całym świecie w ten czy inny sposób łączy swoje waluty z euro, a my możemy i robimy więcej, aby euro mogło w pełni odgrywać swoją rolę na arenie międzynarodowej. Oczekuje się, że inne państwa członkowskie UE przystąpią do strefy euro po spełnieniu kryteriówinformuje EBC w komunikacie prasowym.

Aby uczcić tę rocznicę, pięciu przewodniczących instytucji i organów UE bezpośrednio odpowiedzialnych za euro, przedstawiło uwagi na temat ponad 20 lat wspólnej waluty i jej przyszłości. Wśród nich znalazł się między innymi Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej:

– Utworzenie euro  – obok wyzwolenia Europy Środkowej i Wschodniej oraz zjednoczenia Niemiec – było przełomowym momentem w historii Europy. Nasza wspólna waluta stała się od tego czasu potężnym wyrazem Unii Europejskiej jako siły politycznej i gospodarczej na świecie. Pomimo kryzysów euro okazało się odporne, a osiem państw członkowskich, które dołączyły do pierwotnej grupy 11, odniosło wymierne korzyści. W miarę jak świat się zmienia, będziemy nadal ulepszać i wzmacniać naszą unię gospodarczą i walutową – komentował.

Druga najczęściej używana waluta na świecie

Od pierwszych dyskusji pod koniec lat 60-tych XX wieku euro przeszło długą drogę, by stać się walutą 340 milionów Europejczyków i być wykorzystywaną przez kolejne 175 milionów na całym świecie. Jest to druga najważniejsza waluta międzynarodowa – około 60 krajów na świecie używa jej lub łączy własną walutę z euro. Jest to bezpieczny magazyn wartości dla międzynarodowych banków centralnych, używany do emisji długu na całym świecie i powszechnie akceptowany do płatności międzynarodowych.

Dziesięć lat po tym, jak świat wstrząsnął kryzys finansowy, architektura europejskiej unii gospodarczej i walutowej została znacznie wzmocniona, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Opierając się na wizji przedstawionej w sprawozdaniu pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r. oraz w dokumentach analitycznych w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej oraz przyszłości finansów UE z wiosny 2017 r., Komisja Europejska określiła plan działania na rzecz pogłębienia unii gospodarczej i walutowej. W grudniu przywódcy UE zgodzili się również pracować nad wzmocnieniem międzynarodowej roli euro jako części tej podróży.

Jako jeden z jedynych sygnatariuszy traktatu z Maastricht, który jest nadal aktywny politycznie, pamiętam ciężkie i doniosłe negocjacje w sprawie uruchomienia unii gospodarczej i walutowej. Przypominam sobie przede wszystkim głębokie przekonanie, że otwieramy nowy rozdział w naszej wspólnej historii. Rozdział, który kształtowałby rolę Europy w świecie i przyszłość wszystkich jej obywateli – komentował Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej.

– 22 lata później jestem przekonany, że był to najważniejszy podpis, jaki kiedykolwiek złożyłem. Euro stało się symbolem jedności, suwerenności i stabilności. Zapewniło dobrobyt i ochronę naszym obywatelom i musimy zapewnić, by nadal tak było. Dlatego też ciężko pracujemy, aby dopełnić naszą unię gospodarczą i walutową oraz dalej wzmacniać międzynarodową rolę euro – podsumował Juncker.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here