Naga MarketsKrajowe Stowarzyszenie Kontraktów Terminowych w Stanach Zjednoczonych (NFA) ogłosiło, że wniosło oskarżenia przeciwko Euro Pacific Holding Corporation oraz Alexandrowi Craigowi Blumowi – dyrektorowi i głównej osobie powiązanej z przedsiębiorstwem. Oskarżenie przybrało formę dwóch odrębnych skarg, które złożono przed amerykańskim organem regulacyjnym w czwartek, 7 listopada.

Ze skargi jasno wynika, że NFA oskarża Euro Pacific oraz Bluma o prowadzenie niewłaściwych i nieetycznych działań handlowych wliczając w to oszustwa, defraudacje, próby wprowadzania w błąd klientów oraz składanie fałszywych sprawozdań. Euro Pacific został również oskarżony o prowadzenie działalności Forex razem z partnerami nielicencjonowanymi przez NFA oraz o nadużycia w procesie upubliczniania dokumentacji firmowej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Alianse biznesowe z nielicencjonowanymi podmiotami

Euro Pacific po raz pierwszy wzbudził większe zainteresowanie NFA podczas dochodzenia prowadzonego przeciwko Prodigy Asset Management LLC (Prodigy) byłego podmiotu CTA/CPO i członka Krajowego Stowarzyszenia Kontraktów Terminowych.

Prodigy ukarano stałym wykluczeniem ze struktur NFA w czerwcu 2013 roku, na mocy rozstrzygnięcia skargi wniesionej przez komisję NFA. Karę nałożono nie tylko na samo przedsiębiorstwo, ale również na kadrę dyrektorską, która nie wyrażała chęci współpracy z NFA podczas dochodzenia mającego sprawdzić potencjalne prowadzenie nieuczciwych praktyk. Prodigy odmówiło przyznania się do zarzutów lub ich odrzucenia, a ostatecznie nie udało się odnaleźć żadnych nieścisłości w wykonywanych przez firmę operacjach.

W trakcie prowadzenia śledztwa NFA dowiedziała się jednak, że z Prodigy bardzo mocno związana była osoba Dustina Collinsa, związanego bezpośrednio i kapitałowo z innym przedsiębiorstwem o nazwie Ottoman Group LLC (Ottoman). Collins aplikował o uzyskanie licencji NFA jako podmiot CTA, CPO, broker wprowadzający, przedsiębiorstwo swap i FX we wrześniu 2012 roku.

Wszystkie z tych wniosków zostały wycofane w grudniu bieżącego roku – można z tego wnioskować, że ani Collins, ani Ottoman nigdy nie posiadali statusu członkowskiego w NFA. Stowarzyszenie stwierdziło, że było zaznajomione z działalnością firmy Ottoman z powodu skarg konsumenckich napływających na przestrzeni sierpnia 2012 roku – skargi dotyczyły między innymi kont obsługiwanych przez Ottoman i odsprzedanych Panu Blumowi oraz reprezentowanemu przez niego Euro Pacific.

Przykrywka dla szemranego biznesu

W pozwie złożonym przeciwko Euro Pacific Holding Corporation, NFA ujawniło, że przedsiębiorstwo dostarczało na przestrzeni 2010 roku fałszywych i nieprawdziwych informacji dotyczących prowadzonych operacji i działalności. Pan Blum stwierdził między innymi w rozmowie z przedstawicielami NFA, że Euro Pacific nie zarządza kontami klienckimi.

Ponadto w badaniu przeprowadzonym w 2013 roku, NFA udało się stwierdzić, że Euro Pacific stosuje mylące zapisy w dokumentacji i zwodnicze materiały promocyjne, w celu stworzenia imitacji spełniania wymogów niezbędnych do zarządzania kontami klienckimi – w przypadku USA obowiązują bowiem bardzo restrykcyjne zasady.

Regulamin NFA w artykule 2 punkcie 39(a) posiada zapis, że członkowie stowarzyszenia oraz podmioty powiązane, które zabiegają o klientów, przedstawiają klientów kontrahentom lub zarządzają kontami na rzecz klientów  w związku z transakcjami na rynku Forex powinni działać zgodnie z zapisami sekcji (b) i (d) regulami NFA w artykule 2 punkcie 36.

Podczas badań prowadzonych przez NFA w 2010 roku w siedzibie Euro Pacific, Pan Blum uparcie twierdził, że jego przedsiębiorstwo nie zarządza kontami klienckimi. Co więcej, w trakcie badania z 2013 roku Pan Blum starał się udowodnić, że Euro Pacific zarządzało zaledwie trzema kontami od czasu zostania licencjonowanym członkiem NFA w październiku 2007 roku. Według dyrektora Euro Pacific konta te zostały otwarte we wrześniu oraz październiku 2012 roku. Orzeczenie złożone na ręce NFA było oczywiście fałszywy – w rzeczywistości Euro Pacific zarządzało co najmniej 21 kontami klienckimi, a najstarsze z nich otwarto już w 2007 roku.

Rozporządzenie 4.35 znajdujące się w regulaminie CFTC stwierdza, że dokumenty każdego podmiotu CTA muszą zawierać określony poziom wiarygodności informacji dotyczący między innymi liczby kont zarządzanych przez CTA lub innych osób tradujących na tych kontach, sumę aktywów znajdujących się pod ręką podmiotu oraz efektywność tradingu na operowanych w danym czasie kontach. Co więcej, rozporządzenie wymagana od pomiotów CTA utrzymywanie wszystkich niezbędnych dokumentów świadczących o osiąganych wynikach przez kilka kolejnych lat.

Publiczne ujawnienie dokumentów Euro Pacific, które miało miejsce 8 lipca 2012 roku, pozwoliło klientom oraz potencjalnym konsumentom zapoznać się z dokładniejszymi informacjami na temat działalności przedsiębiorstwa – zabrakło w nim jednak informacji odnośnie wydajności i szeregu innych wymaganych aspektów przez rozporządzenie CFTC o numerze 4.35.

Czytać drobnym druczkiem

Według NFA, Pan Blum próbował wnosić niepoparte żadnymi faktami reklamacje odnośnie wydajności tradingowej, która wyszła na jaw po udostępnieniu klientom Euro Pacific materiałów promocyjnych rzekomo mających podawać efekty osiągane przez podmiot w okresie ostatnich 6 lat.

Materiał zawierał wykresy pokazujące rzekomą wydajność dla każdego miesiąca w danym okresie i wskazywał, że całkowita stopa zwrotu wyniosła wtedy ponad 162%! Prezentacja tak wysokiej stopy zwrotu była zwodnicza i mogła wprowadzać klientów w błąd. Analiza przeprowadzona przez NFA badająca wydajność na przykładowych kontach konsumenckich obsługiwanych przez Euro Pacific wykazała, że dane te były dalekie od prawy. Rzeczywiste poziomy zwrotu oscylowały pomiędzy wartościami 16-97%. Problem polega jednak na tym, że były to wartości… ujemne!

Ponadto, Euro Pacific Holding Corporation oskarżono o angażowanie się w interesy z firmami zewnętrznymi, które nie posiadają licencji NFA lub CFTC. O Wyniku tej sprawy decydował będzie sąd jednak NFA zgodnie ze swoimi wytycznymi może dodatkowo nałożyć na firmę Pana Bluma naganę, reprymendę lub grzywnę w wysokości do 250 tysięcy dolarów za każdego wykroczenie. Euro Pacific dopuścił się natomiast 6 naruszeń regulaminu NFA, co przyniesie ze sobą najprawdopodobniej zawieszenie członkowstwa w stowarzyszeniu lub jego wieczne anulowanie.

Za forexmagnates.comConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here