Naga Markets

Euro będzie kosztować 4,62 zł pod koniec roku. Kurs EUR/PLN oczami analitykówBiorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie informacje, bank Credit Agricole zrewidował swój scenariusz polityki pieniężnej w Polsce oraz prognozę kursu euro względem polskiego złotego (EUR/PLN). Obecnie ekonomiści instytucji są zdania, że pod koniec bieżącego roku eurozłoty będzie kosztował 4,62 zł, czyli nieznacznie osunie się z obecnych poziomów bliższych 4,70 zł.

Polski złoty zależny od lokalnej oraz międzynarodowej polityki pieniężnej

Ważnym elementem scenariusza stóp procentowych w Polsce są perspektywy polityki pieniężnej prowadzonej przez główne banki centralne, tj. Fed oraz EBC. RPP podejmując decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych musi brać pod uwagę różnice pomiędzy ich poziomem w Polsce oraz w USA i strefie euro.Wspomniany dysparytet stóp procentowych może poprzez przepływy kapitału spekulacyjnego, a w konsekwencji kanał kursu walutowego wzmacniać lub osłabiać efekty polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP. Kluczowym argumentem na rzecz rewizji naszej prognozy była obserwowana w ostatnich tygodniach zmiana retoryki EBC i Fed w kierunku bardziej jastrzębiej.

– Oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe o 25pb w lipcu, o 50 pb we wrześniu (będzie to efektem oczekiwanej przez nas kolejnej rewizji prognozowanej ścieżki inflacji w górę przez EBC) oraz o 25pb w październiku i grudniu. Oznacza to, że łącznie w 2022 r. EBC podniesie stopy procentowe o 125pb – prognozuje Credit Agricole.

– Oczekujemy, że w 2023 r. EBC dokona jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych po 25pb (w marcu i czerwcu) i zakończy cykl podwyżek. Poprzednio oczekiwaliśmy, że EBC dokona trzech podwyżek stopy depozytowej po 25pb w 2022 r. (pierwsza podwyżka w lipcu) oraz kolejnych trzech podwyżek po 25pb w 2023 r. – dodają.

Euro będzie kosztować 4,62 zł pod koniec roku. Kurs EUR/PLN oczami analityków
Prognoza stóp procentowych w Polsce. Źródło: Credit Agricole

Invest.Cinkciarz.pl oferuje dostęp do ponad 5000+ instrumentów i najniższe spready walutowe w swojej historii. Wszystko z jednego prostego konta Smart:

SPRAWDŹ SZEROKĄ OFERTĘ INVEST.CINKCIARZ.PL

Kurs euro w kierunku 4,62 zł. Prognoza dla pary walutowej EUR/PLN na koniec roku

Biorąc pod uwagę nasilające się oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych przez Fed i EBC oraz związane z tym zmniejszenie dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a USA i strefą euro Credit Agricole zrewidował prognozę kursu EUR/PLN.

NED

– Oczekujemy, że kurs złotego względem euro wyniesie 4,62 na koniec br. W kolejnych kwartałach złoty powinien się stopniowo umacniać z zasięgiem 4,55 względem euro na koniec 2023 r. – napisali analitycy w najnowszej projekcji.

Euro będzie kosztować 4,62 zł pod koniec roku. Kurs EUR/PLN oczami analityków
Prognozowany kurs euro i kurs dolara względem złotego. Źródło: Credit Agricole

Czynnikami wsparcia dla kursu polskiej waluty będzie uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy oraz oczekiwana stabilizacja sytuacji geopolitycznej związana z wojną w Ukrainie. Kształtowanie się kursu złotego jest istotne z punktu widzenia podejmowania decyzji przez RPP.

– Należy jednak zwrócić uwagę, że kanał kursowy transmisji stóp procentowych na inflację jest obecnie niedrożny, bowiem kurs złotego osłabia się pomimo zacieśnienia polityki pieniężnej. Uważamy, że kanał kursowy transmisji stóp procentowych pozostanie w dużej mierze niedrożny również w najbliższych miesiącach, co jest spójne z naszą zrewidowaną prognozą kursu EUR/PLN – dodali.

Aby ograniczyć skalę osłabienia złotego i jego proinflacyjny wpływ RPP będzie musiała silniej zacieśnić politykę pieniężną. Credit Agricole uważa, że potencjalny scenariusz, w którym będziemy obserwować wyższą ścieżkę EUR/PLN i niższą ścieżkę stóp od oczekiwań będzie akceptowany przez RPP z uwagi na istotne ryzyko w dół dla wzrostu gospodarczego w 2023 r.

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here