Naga MarketsEURNZD - bańka na nowozelandzkim rynku nieruchomości dużym zagrożeniem dla Kiwi
źródło: fotolia.com


13 listopada 2013

Rosnące ceny na nowozelandzkim rynku nieruchomości są wg. opublikowanego wczoraj raportu Banku Rezerwy Nowej Zelandii głównym zagrożeniem dla krajowego systemu finansowego. RBNZ zwrócił również uwagę na wysoki poziom zadłużenia przemysłu mleczarskiego (przypomnijmy, że produkty mleczne stanowią około jednej czwartej eksportu Nowej Zelandii ) oraz wysoki poziom długu zewnętrznego. Jako najważniejsze zagrożenia zewnętrzne zostały wymienione: spowolnienie gospodarcze w Chinach, pat polityczny w kwestii finansowania deficytu w USA oraz problemy fiskalne Strefy Euro.

O ile wprowadzenie polityk makroostrożnościowych, takich jak np. zaostrzenie zasad udzielania kredytów zaczyna zmniejszać liczbę ryzykownych kredytów (tj. o wysokim współczynniku wysokości udzielonego kredytu do wartości zabezpieczenia), to RBNZ prognozuje, iż w najbliższym czasie poziom długu zewnętrznego będzie się zwiększać, głównie poprzez zwiększone inwestycje na rynku nieruchomości (ciągła odbudowa po trzęsieniu ziemi), których finansowania sektor bankowy szukać będzie musiał za granicą. Stwarza to wysokie ryzyko dla stabilności systemu bankowego w przypadku w przypadku wzrostu światowych stóp procentowych. Z powyższego względu informacje mogące świadczyć o poprawie sytuacji w USA i szybszym wycofaniu QE3 (co wiązać się będzie ze wzrostem stóp) mogą wywierać presję spadkowa na dolara nowozelandzkiego.EURNZD - bańka na nowozelandzkim rynku nieruchomości dużym zagrożeniem dla KiwiPatrząc od strony analizy technicznej widać, iż na wykresie pary EURZND na interwale czterogodzinnym zarysowała się podręcznikowa formacja głowy z ramionami. Kurs pary EURNZD przebił niedawno linię szyi pokrywającą sięz 50% zniesieniem fali spadkowej Fibonacciego oraz 200-okresową średnią kroczącą, co może być przesłanką do zawierania długich pozycji.
O potwierdzeniu trendu wzrostowego świadczyć jednak będzie dopiero przebicie 90-dniowej średniej. Następny poziomu oporu wyznacza 61.8% zniesienie Fibo.

Autor: Wojciech Stokowiec Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN

Zachęcam do wypróbowania darmowego Demo BRE Forex ECN: LINK

lub do założenia konta Real z 11% zniżką prowizji od Comparic !: LINKConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here