Naga MarketsESMA, logo Eurpejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów WartościowychEuropejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował dziś pierwsze roczne sprawozdanie statystyczne dotyczące rynku instrumentów pochodnych Unii Europejskiej (UE). Raport, oparty na danych przedłożonych w ramach europejskiego rozporządzenia w sprawie rynków i infrastruktury (EMIR), przedstawia pierwszy kompleksowy obraz rynku rynków instrumentów pochodnych UE, który w czwartym kwartale 2017 był wart 660 mln EUR.

Główny cel przyświecający analizie danych to wniesienie wkładu do oceny ryzyka przeprowadzonej przez ESMA w celu ułatwienia nadzoru nad regulatorami, zarówno krajowymi, jak i europejskimi, oraz poprawa konwergencji w zakresie nadzoru.

Te artykuły również Cię zainteresują
Steven Maijoor, przewodniczący, powiedział:
“Dane zgromadzone przez ESMA w ramach obowiązków EMIR zapewniają nam niespotykany poziom szczegółowości transakcji na instrumentach pochodnych i ekspozycji.
Oprócz umożliwienia nam kwantyfikacji wielkości rynku, wynoszącej 660 mln EUR, pozwalają również zaobserwować, że kurs rozliczania instrumentów pochodnych znacząco rośnie, ukazując tym samym, iż obowiązek rozliczania w ramach EMIR sprawdza się i ma pożądany wpływ.
“Analiza tych danych przez ESMA po raz pierwszy dostarcza nowych informacji o tym rynku, które ułatwią nadzór i jego ujednolicenie, przyczyniając się w ten sposób do uporządkowanych rynków i stabilności finansowej w UE”. – komentował Steven Maijoor

Najważniejsze informacje z raportu

Na koniec 2017 r. repozytoria transakcji zawierały łącznie 74 mln otwartych transakcji o wartości nominalnej brutto wynoszącej około 660 mln EUR, w tym zarówno pozagiełdowe (86% całości), jak i instrumenty pochodne będące w obrocie giełdowym (14%).

W ujęciu nominalnym na rynku dominują instrumenty pochodne na stopy procentowe (69%), a następnie walutowe instrumenty pochodne, z 12% wkładem wartości nominalnej brutto, a wszystkie pozostałe klasy aktywów, tj. instrumenty kapitałowe, kredytowe i derywaty towarowe, stanowią mniej niż 5% łącznej wartości nominalnej.

Zobacz też: Rekordowa zyskowność polskich traderów na Forex w III kw. 2018 r.

Raport zawiera trzy sekcje:

– monitorowanie rynku zapewniające analizę struktur i tendencji na europejskich rynkach instrumentów pochodnych w każdym okresie sprawozdawczym, w oparciu o wskaźniki opracowane dla monitorowania ryzyka;
– metody statystyczne dedykowane aktualnym zagadnieniom związanym z opracowywaniem i eksplorowaniem danych dotyczących instrumentów pochodnych;
– statystyki rynku instrumentów pochodnych oferujące pełną listę wskaźników i metryk monitorowanych obecnie przez ESMA.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here