Naga MarketsESMA uzgodniła środki w stosunku do opcji binarnych i kontraktów różnic kursowych, w tym rolowanego kontraktu walutowego typu spot (kontrakty CFD). Zgodnie z ustaleniami paneuropejskiego regulatora, inwestorzy detaliczni zostaną całkowicie odcięci od rynku opcji binarnych, a w przypadku rynku Forex maksymalna dźwignia wyniesie zaledwie 30:1.


Europejska komisja nie posłuchała głosu inwestorów

Środek ogranicza wprowadzanie do obrotu, dystrybucję lub sprzedaż CFD inwestorom
detalicznym do sytuacji, w których zapewnione są wszystkie poniższe środki ochrony:

 • ograniczenie dźwigni finansowej przy otwarciu pozycji między 30:1 a 2:1, co podlega
  zmianie zgodnie ze zmiennością instrumentu bazowego
 • 30:1 w przypadku głównych par walut;
 • 20:1 w przypadku par walut innych niż główne, złota i głównych indeksów
  giełdowych;
 • 10:1 w przypadku towarów innych niż złoto i indeksów giełdowych innych
  niż główne;
 • 5:1 w przypadku pojedynczych instrumentów kapitałowych i wszelkich
  bazowych niewymienionych w inny sposób;
 • 2:1 w przypadku kryptowalut;
 • zasada depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie dla każdego
  rachunku;
 • ochrona przed ujemnym saldem dla każdego rachunku;
 • standardowe ostrzeżenie o ryzyku.

Dzisiejsza decyzja ESMA jest więc potwierdzeniem projektu, o którym po raz pierwszy informowano w połowie grudnia. Cała europejska branża detaliczna FX/CFD wyraziła swoje oburzenie proponowanymi zianami – w zakresie silnego cięcia dźwignia. Jak wynikało z ankiety przeprowadzonej przez portal Comparic.pl, ponad 90% traderów sprzeciwia się tak silnej ingerencji w wolność wyboru warunków handlowych.

“Analiza właściwych organów krajowych dotycząca transakcji CFD w różnych jurysdykcjach
unijnych pokazuje, że 74-89% rachunków detalicznych zwykle traci pieniądze na swoich
inwestycjach, a średnie straty na klienta wynoszą od 1 600 euro do 29 000 euro. W analizie
właściwych organów krajowych dotyczącej opcji binarnych wykazano również stałe straty na rachunkach klientów detalicznych. Środki te uzgodniła Rada Organów Nadzoru ESMA w dniu 23 marca 2018 r.” – komentuje swoją decyzję ESMA.

Należy pamiętać, że jak na razie jest to rozwiązanie tymczasowe (taką możliwość dają zapisy MIFIR), które zostanie wdrożone na okres trzech miesięcy (w momencie gdy dokument zostanie przetłumaczony na wszystkie języki urzędowe UE) i pojawi się w Dzienniku Ustaw – od tej daty liczone będą dwa miesiące (dla FX) lub jeden miesiąc (dla opcji binarnych), po których zapisy wejdą w życie. W nocie prasowej ESMA nie znalazła się jednak, żadna informacja o potencjalnej chęci uchylenia okresowych zapisów, a jedynie o możliwości ich wydłużenia na kolejne kwartały.

„Uzgodnione środki, ogłoszone dziś przez ESMA, zagwarantują większą ochronę dla inwestorów w całej UE, zapewniając wspólny minimalny poziom ochrony dla inwestorów detalicznych. Nowe środki w zakresie CFD po raz pierwszy zapewnią, że inwestorzy nie będą mogli stracić więcej pieniędzy niż zainwestowali, ograniczą stosowanie dźwigni i zachęt oraz zapewnią ostrzeżenie o ryzyku dla inwestorów. Co do opcji binarnych, zakaz, jaki ogłaszamy, jest konieczny do ochrony inwestorów z powodu cech tych
produktów” – twierdzi Steven Maijoor, przewodniczące ESMA.

Ryzyko wprowadzenia zmian w ostatnich kilku miesiącach spowodowało, że brokerzy zaczęli przygotowywać się do nich z wyprzedzeniem. Taką strategię obrał między innymi XTB, który już w 2017 zaoferował ochronę przed ujemnym depozytem, a obecnie daje dostęp do akcji rzeczywistych oraz funduszy ETF:

“Największą zmianą zarówno dla inwestorów jak i dla samego biznesu w Europie jest silne ograniczenie dźwigni finansowej. Z punktu widzenia inwestora będzie się to wiązało z koniecznością przeznaczenia większych kwot na depozyt zabezpieczający pod każdą otwartą transakcję oraz przystosowaniem strategii inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o sam biznes w Europie to jest to prawdopodobny początek konsolidacji rynku gdzie przetrwają najwięksi brokerzy na świecie oraz Ci z największą dywersyfikacją produktową oraz geograficzną” – komentował dla Comparic.pl, Omar Arnaout, prezes X-Trade Brokers.

Rekordowa liczba odpowiedzi w oknie zgłaszania uwag

Paneuropejski regulator sam przyznaje, że panel dyskusyjny dotyczący nowego projektu legislacyjnego przyciągnął rekordową do tej pory liczbę odzewów – swój komentarz oficjalnymi kanałami przesłało 18,5 tysiąca organizacji, podmiotów, firm inwestycyjnych oraz traderów detalicznych.

Najwyraźniej głos tak dużej społeczności okazał się nieistotny dla komisji nadzoru finansowego, która przyjęła w formie tymczasowej swój projekt w praktycznie niezmiennej formie.

Jak na razie z dużych regulatorów krajowych decyzję ESMA skomentował FCA. Financial Conduct Authority popiera działania paneuropejskiego organu i czeka na informacje, czy obecne miary zostaną wdrożone na stałe.

Całkowity koniec branży opcji binarnych w UE

Dokument ESMA niewiele uwagi poświęca opcjom binarnym, stwierdzając przede wszystkim: “zakaz wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży opcji
binarnych inwestorom detalicznym”.

W “najczęściej zadawanych pytaniach” regulator tłumaczy jednak, że z ekonomicznego punktu widzenia opcje binarne są zasadniczo podobne do produktów hazardowych, które nie są właściwe do zabezpieczenia ryzyka ani do innych celów ekonomicznych, które mogłyby stanowić jakąkolwiek korzyść.

Treść dokumentu z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w języku polskim dostępna na stronie ESMA.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

5 KOMENTARZE

 1. Popieram komentarz ESesMAn, przydałby się bardzo taki artykuł. Dobrze jakby jeszcze u któregoś z nich można byłoby założyc konto w PLNach.

 2. Czyli de facto niebezpieczeństwo strat wzrośnie – chcąc zarobić tyle samo przelejemy na konto brokerskie pięć-sześć razy większą kwotę, a następnego dnia brokej na Kajmanach/Cyprze czy innym raju podatkowym zakończy działalność i żegnaj gotówko…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here