Naga MarketsEuropejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zdecydował się odnowić ograniczenie dotyczące wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów różnic kursowych (CFD) klientom detalicznym, obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2018 r., na kolejny trzymiesięczny okres.

„ESMA starannie rozważyła potrzebę przedłużenia obecnie obowiązującego środka interwencyjnego i uważa, że nadal istnieją poważne obawy dotyczące ochrony inwestorów związane z oferowaniem CFD klientom detalicznym. Zgodził się zatem na przedłużenie okresu obowiązywania ograniczenia od dnia 1 listopada” – informuje oświadczenie paneuropejskiego regulatora.

Warto zaznaczyć, że wcześniej ESMA podjęła dokładnie taką samą decyzję w sprawie przedłużenia zakazu handlu na opcjach binarnych. Wprowadzone w wakacje ograniczenia są teoretycznie tymczasowymi – mandat Urzędu pozwala mu bowiem wdrażać krótkoterminowe zmiany na okres trzech miesięcy – w rzeczywistości jednak mogą być odnawiane bez przerwy, co z daniem ekspertów ESMA ma zamiar czynić.

Dźwignia nadal na poziomie 30:1

Odnowienie zostało uzgodnione przez Radę Organów Nadzoru ESMA w dniu 26 września 2018 r. i obejmuje limity dźwigni finansowej otwarcia pozycji przez klienta detalicznego od 30:1 do 2:1, które różnią się w zależności od zmienności instrumentu bazowego:

  • 30:1 dla głównych par walutowych;
  • 20:1 dla par walutowych innych niż główne, złota i indeksów głównych;
  • 10:1 dla towarów innych niż złoto i indeksy akcji zwykłych i niedużych;
  • 5:1 dla poszczególnych akcji i innych benchmarków;
  • 2:1 dla walut kryptograficznych;

Oprócz tego ograniczenia ESMA dotyczą:

Zasady zamknięcia depozytu zabezpieczającego dla każdego rachunku. To ustandaryzowałoby procent depozytu zabezpieczającego (przy 50% minimalnej wymaganej marży), przy którym dostawcy są zobowiązani do zamknięcia jednego lub więcej otwartych CFD klienta detalicznego;

  • Ochrony przed powstaniem ujemnego salda na rachunku. Zapewni to ogólny gwarantowany limit strat klienta detalicznego;
  • Ograniczenia zachęt oferowanych do handlu CFD (konkursów i bonusów)
  • Standardowego ostrzeżenia przed ryzykiem, w tym odsetkiem strat na rachunkach inwestorów detalicznych dostawcy kontraktów CFD.

Skrócona informacja o ryzyku – ESMA aktualizuje zasady

Podczas przeglądu środka interwencyjnego ESMA uzyskała informację, że w niektórych przypadkach dostawcy kontraktów CFD napotkali trudności techniczne w korzystaniu z ostrzeżeń o ryzyku ze względu na ograniczenie maksymalnej ilości znaków na poszczególnych platformach marketingowych. W związku z tym ESMA zgodziła się na wdrożenie skróconej informacji o ryzyku:

[wstawić procent] % rachunków detalicznych CFD traci środki.

Nowe ostrzeżenie będzie dozwolone tylko w przypadkach, gdy standardowe warunki strony trzeciej będącej dostawcą usług marketingowych mają limit znaków niższy od liczby znaków zawierających pełne lub skrócone ostrzeżenie o ryzyku, pod warunkiem że reklama zawiera również linki do strony internetowej dostawcy, na której ujawniono pełne ostrzeżenie o ryzyku.

„W najbliższych tygodniach ESMA zamierza przyjąć środek przedłużający obowiązywanie w językach urzędowych UE, a następnie opublikuje na swojej stronie internetowej oficjalne ogłoszenie.  Środek ten zostanie następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i zacznie obowiązywać od dnia 1 listopada 2018 r. przez okres trzech miesięcy” – podsumowuje ESMA.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here