Naga MarketsLogo esma na ścianieEuropejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował we wtorek opinię dla instytucji Unii Europejskiej (UE) – Komisji, Rady i Parlamentu – w sprawie wstępnych ofert dotyczących kryptowalut (ICO) i aktywów kryptograficznych. Porady wyjaśniają istniejące przepisy UE mające zastosowanie do kryptowalut, które są kwalifikowane jako instrument finansowe, oraz przedstawiają stanowisko ESMA w sprawie wszelkich luk i kwestii zawartych w obecnych ramach regulacyjnych UE do rozpatrzenia przez decydentów politycznych Zjednoczonej Europy.


Część kryptowalut powinna podlegać pod regulacje MiFID

ESMA współpracuje z właściwymi organami krajowymi nad analizą różnych modeli biznesowych aktywów kryptograficznych, ryzyka i potencjalnych korzyści, jakie mogą one ze sobą nieść, oraz ich zgodności z obowiązującymi ramami regulacyjnymi. W oparciu o te prace, w tym badanie właściwych organów krajowych w 2018 r., ESMA zidentyfikowała szereg problemów w obecnych finansowych ramach regulacyjnych dotyczących aktywów kryptograficznych. Te luki i kwestie dzielą się na dwie kategorie:

  • W przypadku aktywów kryptograficznych, które kwalifikują się jako instrumenty finansowe zgodnie z MiFID, istnieją obszary wymagające potencjalnej interpretacji lub ponownego rozważenia szczególnych wymogów w celu umożliwienia skutecznego stosowania istniejących regulacji; oraz
  • W przypadku gdy aktywa te nie kwalifikują się jako instrumenty finansowe, brak stosownych przepisów finansowych naraża inwestorów na znaczne ryzyko. ESMA uważa, że wymogi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy powinny mieć co najmniej zastosowanie do wszystkich aktywów kryptograficznych i działań obejmujących aktywa kryptograficzne. Należy również wprowadzić odpowiednie wymogi dotyczące ujawniania ryzyka, tak aby konsumenci mogli być świadomi potencjalnego ryzyka przed zaangażowaniem środków w aktywa kryptograficzne.

Steven Maijoor, przewodniczący ESMA, powiedział: “Nasze badanie krajowych organów ds. ochrony konkurencji wykazało, że niektóre aktywa kryptograficzne mogą kwalifikować się jako instrumenty finansowe MiFID, w którym to przypadku zastosowanie miałby pełny zestaw przepisów finansowych UE. Ponieważ jednak istniejące przepisy nie zostały opracowane z myślą o tych instrumentach, krajowe organy ds. ochrony konkurencji stoją przed wyzwaniami związanymi z interpretacją istniejących wymogów”

„Tymczasem szereg aktywów kryptograficznych wykracza poza obecne ramy regulacyjne w dziedzinie finansów. Stanowi to znaczne ryzyko dla inwestorów, którzy mają ograniczoną ochronę lub nie mają jej wcale, inwestując w aktywa kryptograficzne” – informuje ESMA w nocie prasowej.

Prace ESMA w zakresie aktywów kryptograficznych uwypukliły szereg kwestii, które wykraczają poza kompetencje paneuropejskiego regulatora. Doradztwo umożliwia instytucjom UE rozważenie możliwych sposobów rozwiązania stwierdzonych luk i problemów oraz poddania ich dalszej analizie. ESMA będzie nadal aktywnie monitorować rozwój sytuacji na rynku aktywów kryptograficznych, współpracując jednocześnie z krajowymi organami ds. ochrony konkurencji i globalnymi organami regulacyjnymi.

“Aby zapewnić równe szanse i odpowiednią ochronę inwestorów w całej UE, uważamy, że wskazane luki i problemy najlepiej byłoby rozwiązać na szczeblu europejskim” – podsumował Maijoor.

Zobacz również: ESMA przeznaczy ponad miliard euro na nadzór kryptowalut

Unia Europejska z tym samym problemem co Stany Zjednoczone?

Zjednoczona Europa podobnie jak Stany Zjednoczone próbują dokonać kwalifikacji rynku kryptowalut, aby przyporządkować je do grupy instrumentów finansowych. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie z nich mogą być w ten sposób traktowane, przez co nie podlegają bezpośrednio pod istniejące ramy prawne.

W USA sytuacja zmieniła się we wrześniu 2018 roku, kiedy sąd najwyższy uznał, że kryptowaluty spełniają definicję towaru (z ang. commodity) i w związku z tym podlegają pod jurysdykcję regulacyjną lokalnego nadzorcy instrumentów pochodnych, którym jest CFTC. Dzięki tej opinii odpowiednik polskiego KNFu będzie mógł nadal wydawać nakazy i ostrzeżenia w zakresie przedsiębiorstw świadczących usługi i oferujących produkty bezpośrednio powiązane z kryptowalutami.


Interesujesz się kryptowalutami? Już teraz dołącz do grupy na Facebooku prowadzonej przez portal Comparic.pl. Bądź na bieżąco z informacjami ze świata kryptowalut, niezależnie od tego gdzie się znajdujesz!.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here