Naga MarketsLogo esma na ścianieEuropejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), unijny organ regulacyjny ds. papierów wartościowych, opublikował drugi raport „Trendy, zagrożenia i podatności na ataki” za 2019 rok. Wewnątrz raportu znalazły się między innymi informacje o zażaleniach złożonych przez inwestorów detalicznych regulatorom krajowym w pierwszym kwartale 2019 r. Ich ogólna liczba ponownie wzrastała, osiągając najwyższe poziomy w skali ostatnich czterech kwartału.


Niewłaściwa egzekucja zleceń i potencjalni oszuści głównymi powodami zgłoszeń do ESMA

„Inwestorzy stoją w obliczu bardzo wysokiego ryzyka rynkowego, ponieważ poruszają się w otoczeniu potencjalnie zawyżonych wycen aktywów, stonowanych perspektyw wzrostu gospodarczego i spłaszczających krzywych dochodowości. Zmienione oczekiwania w zakresie polityki pieniężnej mogą zwiększyć ich apetyt na ryzyko i ponownie zapoczątkować strategie poszukiwania zysków, pozostawiając inwestorów podatnymi na epizody zmienności i gwałtowne zmiany nastrojów na rynku” – komentuje w nocie prasowej ESMA.

Ryzyko kredytowe i ryzyko płynności pozostają wysokie, a pojedyncze zdarzenia uwidaczniają obszary ryzyka w branży zarządzania aktywami. Podczas gdy poziom ryzyka kredytowego jest stabilny, pogarszająca się jakość niespłaconego zadłużenia przedsiębiorstw, wzrost liczby kredytów lewarowanych i zabezpieczonych zobowiązań kredytowych powinny wzbudzić zainteresowanie władz publicznych. W rezultacie perspektywy ESMA w zakresie ryzyka dla sektora zarządzania aktywami uległy pogorszeniu.

W zakresie instrumentów pochodnych, w tym kontraktów na różnicę kursową (CFD), zażalenia inwestorów detalicznych w I kw. 2019 roku dotyczyły przede wszystkim egzekucji zleceń (33%) oraz nieautoryzowanych brokerów (14%). Jak zauważa ESMA, niewłaściwa egzekucja jest głównym tematem niezadowolenia klientów od ostatnich trzech lat. Jak widać jednak po poniższym wykresie, największy odsetek procentowy zażaleń dotyczy rynku kapitałowego oraz przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Źródło: ESMA

Rynek instrumentów pochodnych w UE wart 660 bilionów euro

Jak wynika z zeszłorocznych szacunków ESMA, cały rynek instrumentów pochodnych w UE wyceniany jest na 660 bilionów euro, w związku z tym istnieje na nim sporo miejsca do nadużyć.

“Dane zgromadzone przez ESMA w ramach obowiązków EMIR zapewniają nam niespotykany poziom szczegółowości transakcji na instrumentach pochodnych i ekspozycji.
Oprócz umożliwienia nam kwantyfikacji wielkości rynku, wynoszącej 660 bln EUR, pozwalają również zaobserwować, że kurs rozliczania instrumentów pochodnych znacząco rośnie, ukazując tym samym, iż obowiązek rozliczania w ramach EMIR sprawdza się i ma pożądany wpływ” – komentował Steven Maijoor, przewodniczący regulatora.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here