Naga MarketsGrupa Ergis, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej wydał dziś raport, w którym odnotowuje 11,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej oraz zysk EBIT na poziomie 16,63 mln zł. 


Prócz tego, skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 398,51 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 370,74 mln zł rok wcześniej. Jak możemy przeczytać w raporcie: “W I półroczu 2018 roku ceny surowców pozostawały stabilne na wysokim stosunkowo poziomie z wyjątkiem płatków PET, którego ceny wzrosły o ponad 20% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (PET virgin wzrósł o ponad 10%), co negatywnie wpłynęło na poziom marż w foliach twardych PET/PE. Przychody ze sprzedaży wzrosły w I półroczu 2018 roku o 7,5%, przy względnie stałym kursie euro“.

Te artykuły również Cię zainteresują
Wartość EBITDA grupy spadła w I półroczu 2018 roku o 4,9 mln zł (28 462 tys. zł wobec 33 622 tys. zł osiągniętych w I półroczu 2017 roku), przy czym koszty wynagrodzeń w I półroczu 2018 były wyższe o 6,2 mln zł niż w tym samym okresie 2017 roku. W II kwartale 2018 roku, w stosunku do II kwartału 2017 roku, spadek EBITDA był już niższy tylko o 1,4 mln zł i może być traktowany jako dowód poprawy innych czynników wpływających na rentowność, gdyż koszt wynagrodzeń w II kwartale był o 3,6 mln wyższy od poniesionego przez grupę w II kwartale 2017, podano także.

Wskaźnik rentowności sprzedaży w grupie był w I półroczu 2018 roku nieco niższy od zrealizowanego rok wcześniej i wyniósł 15% (wobec 16,1% w I półroczu 2017 roku). Jednak z uwagi na wyższą sprzedaż, wartość marży była w I półroczu 2018 roku zbliżona do ubiegłorocznej (59 680 tys. zł wobec 59 723 tys. zł). Znaczny wzrost kosztów pracy oraz w mniejszym zakresie kosztów transportu z uwagi na zwiększenie wolumenu sprzedaży, spowodowało wzrost kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu (łącznie o 3,9 mln zł, w tym koszty transportu o 0,6 mln zł), czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 13,62 mln zł wobec 21,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Sytuacja na wykresie

Spółka od początku lipca 2017r. znajduje się w widocznym trendzie spadkowym, przeceniając się od najwyższego punktu już ponad 53 procent. Poziom 3,08 zareagował w ubiegłym tygodniu popytowo, czego skutkiem jest odreagowanie wykresu i częściowe odrobienie strat. Aktualnie spółka znajduje się na strefie oporowej wynikającej z dołków 3 i 4 lipca na poziomie cenowym 3,60 / 3,66. Strefa ta stanowi również poziom utrzymania sekwencji spadkowej i dopiero przełamanie tego poziomu otworzy dalszą drogę w kierunku 4,00 / 4,10 co w chwili obecnej stanowiłoby prawie 15 procentowy wzrost. Krótkoterminowe zanegowanie sekwencji spadkowej odbyłby się na spółce dopiero w momencie przebicia tej strefy dając nowe cele dla pozycji długich 4,70 / 4,80. Tak długo jednak, jak długo spółka utrzymuje się poniżej 4,00 – nie można mówić o możliwości większej korekty.

ERGIS – D1Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here