Naga MarketsErbud zaprosił do sprzedaży maks. 160 tys. akcji własnych po 125 zł/szt.Erbud ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 160 tys. akcji spółki po 125 zł za sztukę i za łącznie maksymalnie 20 mln zł, podała spółka.

Erbud zaprosił do sprzedaży akcji własnych

“Przedmiotem ogłoszenia są akcje na okaziciela spółki, każda o wartości nominalnej 0,10 zł […] w liczbie nie większej niż 160 000, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i na dzień publikacji ogłoszenia stanowią 1,29% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. […] Upoważnienie do nabywania akcji zostało udzielone zarządowi spółki na okres do dnia 31 grudnia 2021 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty 20 000 000 zł przeznaczonej na nabycie akcji zgodnie z uchwałą. Na dzień publikacji ogłoszenia spółka nie osiada akcji własnych” – czytamy w ogłoszeniu.

Te artykuły również Cię zainteresują
Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu ogłoszenia to mBank S.A.

Harmonogram ogłoszenia jest następujący:

Data publikacji ogłoszenia: 17 maja 2021 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 19 maja 2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 7 czerwca 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji: 10 czerwca 2021 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here