Conotoxia

Akcje Energa

energaEnerga jest jedną z 4 największych polskich grup energetycznych. Podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Grupa zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Daje to blisko 15 proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce. Grupa eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi rocznie przesyła łącznie 20,44 TWh energii. Sieć dystrybucyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2. Stanowi około 25 proc. powierzchni Polski.

Firma produkuje 37 procent ze źródeł odnawialnych, czyli 46 elektrowni wodnych, 3 farm wiatrowych, elektrowni współspalającej biomasę. W roku 2013 Grupa Energa zwiększyła udział w swojej strukturze wytwarzania o 165 MW, a produkcję energii ze źródeł odnawialnych – o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Poprzez wszystkie inwestycje Grupa Energa jest największym w Polsce dostawcą zielonej energii.

ANALIZA ENERGA

ANALIZY ENERGA

ING Turbo
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację