TMS


energaZgodnie z opublikowanym dziś raportem finansowym polskiej grupy kapitałowej zajmującej się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej – spółki Energa, podmiot odnotował 739 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. To wynik słaby o 4,4 procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 


Podany dziś raport finansowy podmiotu wskazuje, że zysk netto spółki wyniósł 739 mln zł, w porównaniu do poprzedniego wyniku z ubiegłego roku, na poziomie 773 mln zł, natomiast zysk brutto wyniósł 953 mln zł wobec 1 002 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oscylowały na poziomie 10 337 mln zł w 2018 r. podczas gdy w 2017 roku wynik ten oscylował na poziomie 10 534 mln zł. EBITDA Grupy Energa za cały 2018 rok wyniosła 1 877 mln zł, a zysk netto zamknął się na poziomie 744 mln zł. Przychody Grupy wyniosły w ubiegłym roku 10,33 mld zł


Inwestuj w akcje na GPW z prowizją 0,2% min. 2,99 PLN oraz w akcje zagraniczne z prowizją 0,12% min. 4,99 USD/EUR. Sprawdź konto demo oraz konto rzeczywiste w XTB.

W raporcie spółki możemy przeczytać również, że na wyniki Grupy znacznie wpłynęły warunki rynkowe, tzn. warunki związane przede wszystkim z gwałtownym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2, oraz wydarzenia jednorazowe – podaje spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 495 mln zł wobec 107 mln zł zysku rok wcześniej.

Sytuacja na wykresie

Tymczasem na wykresie spółki widocznie odbicie od wsparcia cenowego na poziomie 9 zł za akcje oznacza, że spółka ma potencjał testu najbliższych poziomów oporowych, tj. poziomów 9,25 zł oraz 9,50 zł za akcję. Ostatnie, spadkowe ruchy spółki świadczą o sentymencie negatywnym, a obecny ruch wzrostowy może być brany pod uwagę jedynie w kontekście korekty ostatnich spadków – dopóki spółka jednoznacznie nie wykaże ponownie pozytywnego sentymentu. Taki obrót sytuacji miałby miejsce w momencie, kiedy wykres przekroczyłby ponownie poziom 10 zł za akcje.

wykres ENERGA D1 14.03.2019
ENERGA D1 14.03.2019


Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here