Naga MarketsEBITDA Grupy wzrosła do 525 mln zł z 498 mln zł rok wcześniej, wynika z szacunkowych danych finansowych i operacyjnych. Oznacza to, że w całym 2017 roku EBITDA Grupy Energa zwiększyła się o 7 procent wyraźnie przekraczając 2 mld zł.

Tradycyjnie największy udział w wypracowanej, skonsolidowanej EBITDA miał Segment Dystrybucja, którego szacunkowy zysk operacyjny powiększony o amortyzację w okresie od października do grudnia wyniósł 382 mln zł, a w całym 2017 roku 1 723 mln zł.

Znacząco poprawiły się w 2017 roku wyniki Segmentu Wytwarzanie. Szacunkowa EBITDA tego segmentu wzrosła o 29 proc. głównie dzięki dobrym warunkom atmosferycznym sprzyjającym produkcji energii elektrycznej z wiatru i wody oraz wysokiej produkcji w elektrowni w Ostrołęce.

Z kolei w Segmencie Sprzedaż szacowana EBITDA i wyniosła 61 mln zł w IV kwartale ub. r. W całym 2017 roku zwiększyła się ponad dwukrotnie w stosunku do 2016 roku. To efekt poprawy marży na sprzedaży energii elektrycznej, wyższego wolumenu i poszerzającej się oferty produktów i usług skierowanej do sukcesywnie rosnącej ponad 3-milionowej bazy klientów.

Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych

Grupa Energa - wstępne wyniki 2017.png

Grupa zwiększyła w ujęciu rok do roku wolumen dystrybucji, produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. W całym 2017 roku wynik EBITDA Grupy Energa urósł do 2,17 mld zł z 2,03 mld zł rok wcześniej.

– Miniony rok można już na podstawie wstępnych szacunków wyników uznać za udany z punktu widzenia Grupy Energa. Nie spełniły się obawy niektórych uczestników rynku. Efekty przynosi proces optymalizacji kosztowej i uporządkowanie kwestii nie zawsze korzystnych umów zawieranych przez Grupę w przeszłości – ocenił Prezes Zarządu Energi Daniel Obajtek – Cieszy dobry wynik najważniejszego Segmentu Dystrybucja, osiągnięty przy wyższych kosztach utrzymania sieci. Jak wiadomo w dystrybucji planujemy inwestycje, które ograniczą tego rodzaju koszty w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych

IV kw. 2016 IV kw. 2017 2016 2017
EBITDA Grupa [mln zł] 498 525 2 027 2 168
EBITDA Dystrybucja 410 382 1 720 1 723
EBITDA Wytwarzanie 120 139 315 406
EBITDA Sprzedaż -23 61 40 85
Produkcja energii brutto Grupa [GWh] 1 231 1 161 3 945 4 281
Dystrybucja energii Grupa [GWh] 5 442 5 603 21 727 22 068
Sprzedaż detaliczna energii Grupa [GWh] 5 262 5 382 19 628 20 615

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Raport roczny za 2017 rok Grupa Energa opublikuje 15 marca.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here