Naga MarketsEnerga: Odwrócenie odpisów zwiększy wynik grupy o 133 mln zł w 2020 r.W wyniku przeprowadzenia przez Energę testów na utratę wartości aktywów trwałych grupy za II półrocze 2020 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów trwałych grupy (głównie aktywów wytwórczych konwencjonalnych i CHP), dzięki czemu możliwe stało się odwrócenie odpisów aktualizujących wartość tych aktywów na łączną kwotę 150 mln zł, podała spółka. Jednocześnie stwierdzono konieczność dokonania odpisów aktualizujących innych aktywów trwałych grupy w łącznej wysokości 18 mln zł.

Energa przedstawi ostateczne wyniki testów i wielkość odwrócenia odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Ponadto, w efekcie przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energę, łączny wynik dokonanych i odwróconych odpisów aktualizujących wyniósł -13 mln zł, poinformowano.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Szacowany łączny wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2020 rok wynosi +133 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2020 rok -10 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Wpłyną one na wynik netto Grupy Energa i Energa SA bez wpływu na wynik EBITDA” – czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki testów i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2020 rok, zastrzeżono.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here