Naga MarketsEnerga Green Development zajmie się rozwojem lądowych OZE w Grupie OrlenEnerga Green Development – nowo powołana spółka zależna Energi – zajmie się rozwojem lądowych odnawialnych źródeł energii w zintegrowanej Grupie Orlen, podała spółka. Podmiot będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowywanie projektów, jak też nadzór nad ich budową.

“Spółka Energa Green Development odpowiadać będzie za przygotowanie i realizację inwestycji typu greenfield w lądowe odnawialne źródła energii w strukturach całej Grupy Orlen. Projekty mają powstawać na terenach niezabudowanych i gruntach o niskiej przydatności pod uprawę. Przy tym będą to tereny zarówno należące już do spółek z Grupy Orlen (tam inwestycje lokalizowane będą w pierwszej kolejności), jak też pozyskanych od podmiotów zewnętrznych” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Energa zakłada, że nowy podmiot zapewni efektywniejsze zarządzenie procesem rozwoju projektów OZE, w szczególności poprzez skupienie w jednej spółce kompetencji rozwojowych i wykonawczych, oraz pozwoli na lepszą kontrolę kosztów inwestycji. Odrębne struktury projektowe zdolne będą do jednoczesnego prowadzenia wielu złożonych projektów dużej skali. Spółka skupiać będzie inżynierów i specjalistów z doświadczeniem w budowie i rozwoju energetyki odnawialnej.

Energa Green Development pełni już rolę inżyniera kontraktu dla inwestycji w aktywa fotowoltaiczne realizowane przez Energę OZE: PV Gryf o mocy zainstalowanej 20 MW oraz czterech mniejszych farm zlokalizowanych w Samolubiu, Czernikowie i Przykonie, o łącznej mocy zainstalowanej ok. 4 MW.

“Niebawem w portfolio projektowym spółki znaleźć mogą się też kolejne inwestycje o łącznej mocy zainstalowanej blisko 130 MW” – podano także.

Nowoczesna energetyka jest jednym z kluczowych obszarów rozwoju zapisanych w strategii Orlen2030. W perspektywie kolejnych dziewięciu lat Grupa Orlen zamierza osiągnąć poziom ponad 2,5 GW mocy (liczonych według udziałów Grupy Orlen) zainstalowanych w źródłach odnawialnych, z czego 0,8 GW pochodzić będzie z lądowych elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki. Jednocześnie w maju br. Energa z Grupy Orlen przyjęła Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych, w ramach którego określono nakłady inwestycyjne w Linii Biznesowej Wytwarzania na kwotę blisko 12 mld zł do 2030 roku. Większość tych środków przeznaczona ma być na rozwój OZE, przypomniano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

invest
Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje famur | giełda forum | funt | mercator | s p 500 | pgnig gielda | enea kurs |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here