Naga Marketskurs akcji energaEnerga odnotowała 484 mln zł skonsolidowanej EBITDA w III kw. według szacunkowych danych wobec 426 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

“Grupa Energa wypracowała w III kwartale 2019 roku EBITDA na poziomie 484 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 327 mln zł. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na niższy wynik tej linii była niższa marża na dystrybucji, głównie z powodu wzrostu kosztów strat sieciowych będącego z kolei konsekwencją wyższych cen energii.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 54 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku linii odpowiedzialne były czynniki takie jak spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, a także wzrost kosztów stałych. Pozytywny wpływ na EBITDA tego obszaru miały m.in. wyższe przychody z zielonych praw majątkowych i usług systemowych.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 119 mln zł. Na wynik w III kwartale 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miały następujące czynniki:

– efekt niskiej bazy, gdyż III kwartał 2018 roku charakteryzował się niskimi wynikami z uwagi na nieoczekiwany i dynamiczny wzrost cen energii na rynku w tamtym okresie,

– niższe koszty umorzenia praw majątkowych (wygaszenie z początkiem 2019 roku systemu wsparcia dla kogeneracji w postaci praw majątkowych) oraz akcyzy (ustawowa zmiana stawki od 2019 roku),

– rozwiązanie 24 mln zł rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G utworzonej w 2018 roku (zdarzenie jednorazowe)” – czytamy w komunikacie.

W III kwartale rozpoczęto wdrażanie tzw. ustawy o cenach energii, w wyniku czego Energa Obrót rozpoznała w przychodach kwotę 67 mln zł z tyt. rekompensaty finansowej za III kwartał 2019 roku w zamian za utrzymywanie cen z 2018 roku dla wybranych grup klientów (głównie gospodarstwa domowe, jednostki samorządu terytorialnego, szpitale). Ponadto, spółka dokonała rekalkulacji kwoty rekompensaty (kwota różnicy cen) oraz korekty przychodów za I półrocze br., co pozostało jednak bez większego wpływu na względną neutralność ustawy na wyniki linii biznesowej zarówno w okresie 9 miesięcy jak i III kwartale 2019 r., zaznaczono.

Dystrybucja energii elektrycznej w III kw. wyniosła 5 396 GWh (wobec 5 487 GWh rok wcześniej), produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 827 GWh (wobec 963 GWh rok wcześniej), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej sięgnęła 4 863 GWh (wobec 4 752 GWh rok wcześniej).

“W ciągu pierwszych 9 miesięcy Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 1 742 mln zł, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Za poziom EBITDA grupy odpowiedzialne były głównie:

a) EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja w wysokości 1 303 mln zł. Było to przede wszystkim efektem niższej marży na dystrybucji ze stratami sieciowymi, m.in. na skutek wysokich cen energii na pokrycie strat sieciowych, późniejszego wejścia w życie taryfy na rok 2019 (od kwietnia br.) oraz zdarzenia jednorazowego z zeszłego roku tj. zmiany metody szacowania sprzedaży niezafakturowanej, co spowodowało w okresie porównywalnym wzrost wyceny szacunków niezafakturowanych sprzedaży i spadek szacunku strat sieciowych. Ponadto linia zanotowała wyższe koszty opex, głównie w obszarze świadczeń pracowniczych. Korzystnie zadziałał wzrost przychodów z tytułu przyłączy.

b) EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w wysokości 226 mln zł. Nieznaczny spadek osiągniętych wyników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów zużycia paliw do produkcji, zakupu uprawnień do emisji oraz kosztów stałych. Powyższe zostały częściowo zrównoważone wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych.

c) EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż w wysokości 259 mln zł. Zwiększenie tego wyniku r/r możliwe było dzięki wzrostowi marży na sprzedaży energii elektrycznej (niska baza roku poprzedniego oraz niższe koszty umorzenia praw majątkowych i akcyzy) oraz zdarzeniu jednorazowemu w postaci rozwiązania części rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w kwocie 111 mln zł przy jednoczesnym ujęciu rezerwy na ewentualne kary związane z umowami CPA (-31 mln zł)” – czytamy dalej.

Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 16 558 GWh w okresie I-III kw. (wobec 16 927 GWh rok wcześniej), produkcja energii elektrycznej brutto sięgnęła 2 776 GWh (wobec 2 851 GWh rok wcześniej), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 14 667 GWh (wobec 14 751 GWh rok wcześniej), podano także.

Źródło: ISBnews

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki tracą od kilku dni. Problemem jest ponowny i to bardzo dynamiczny wzrost notowań certyfikatów CO2, a którymi spółka wykazuje pewną korelację. Na wykresie widać tylko niewielką korektę do linii trenu. Obecnie wydaje się, że cena może niebawem testować ostatnie minima.

energa

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here