AVA Trade

Akcje ENEA

eneaGrupa Kapitałowa ENEA skupia się na handlu energią elektryczną, jej wytwarzaniem i dystrybucją. Sieć dystrybucyjna sięga 20% powierzchni Polski. Firma zaopatruje w energię mieszkańców zachodniej i północno zachodniej Polski. Prawie 8% energii wytwarzanej w kraju pochodzi z elektrowni ENEA. Za pośrednictwem spółek Grupy firma oferuje całą gamę usług związanych z elektroenergetyką.

Grupa Kapitałowa ENEA ma znaczną pozycję rynkową w Polsce we wszystkich segmentach rynku elektroenergetycznego, w których prowadzi działalność. Grupa wytwarza energię elektryczną, jak i zajmuje się jej dystrybucją oraz obrotem. ENEA Operator dostarcza energię elektryczną do ponad 2,42 mln klientów w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Wykorzystuje do tego sieć dystrybucyjną pokrywającą ponad 20% terytorium kraju, w tym ponad 112 tys. km linii energetycznych (ponad 130 tys. wraz z przyłączami) i ponad 35 tys. stacji elektroenergetycznych.

Analiza ENEA

ANALIZY ENEA

ING Turbo
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację