Naga MarketsEnea odnotowała 431 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w I poł. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły wstępnie 6 040 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk operacyjny wyniósł 633 mln zł, a wynik EBITDA 1 304 mln zł.

Zysk netto ogółem wyniósł 462 mln zł

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności to: 29 mln zł w Obrocie, 580 mln zł w Dystrybucji, 437 mln zł w Wytwarzaniu, 274 mln zł w Wydobyciu.

“Na wstępny wynik EBITDA grupy kapitałowej Enea w I półroczu 2018 roku wpływ miały następujące zdarzenia:

obszar Obrót – wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych, przy jednoczesnym wzroście kosztów obowiązków ekologicznych (szczególnie obowiązek zielony) oraz zakupu energii elektrycznej;
obszar Dystrybucja – wzrost wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wzrost wyniku pozostałej działalności operacyjnej głównie w związku z otrzymanymi odszkodowaniami oraz niższymi niż w okresie porównywalnym 2017 roku rezerwami dot. majątku sieciowego;
obszar Wytwarzanie – obok zwiększenia mocy wytwórczych w stosunku do 2017 roku zanotowano postój gwarancyjny bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice, wydłużenie prac modernizacyjnych bloku nr 10 przy jednoczesnym odstawieniu bloku nr 9, co było związane z dostosowaniem tych jednostek wytwórczych w Elektrowni Kozienice do konkluzji BAT; istotny wpływ na wyniki segmentu mają również warunki rynkowe dot. cen energii elektrycznej oraz rosnące koszty zmienne;
obszar Wydobycie – po trudnościach I kwartału, kolejny okres, wspierany wzrostem ceny sprzedaży, przyniósł stabilizację poziomu wydobycia i odbudowanie wyników w omawianym segmencie”

czytamy w komunikacie.

Produkcja węgla netto w I poł. 2018 r. wyniosła wstępnie 4,52 mln ton, całkowite wytwarzanie energii elektrycznej to 13,981 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 10,047 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 10,654 TWh.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 748 mln zł.

“Na wstępny jednostkowy wynik netto Enea S.A. w I półroczu 2018 roku miały wpływ przede wszystkim czynniki związane z obrotem energią elektryczną, takie jak: wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorcy końcowego, przy jednoczesnym wzroście kosztów obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) oraz ceny zakupu energii elektrycznej”
czytamy dalej.

“Wstępne wyniki za I półrocze 2018 r. są zbieżne z naszymi przewidywaniami na poziomie skonsolidowanym, a w niektórych aspektach przekraczają je. Znajduje w nich odbicie dynamika zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych obszarów Grupy Enea, którą trwale stabilizuje działalność regulowana”
powiedział wiceprezes Enei ds. finansowych Piotr Olejniczak, cytowany w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym grupy kapitałowej Enea za I półrocze 2018 roku, którego publikację zaplanowano na 13 września br.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here