Naga Markets

Enea w górę o ponad 4,4%. Spółka planuje neutralność klimatyczną do 2050 rokuW trakcie czwartkowych notowań Enea notuje bardzo solidne wzrosty swojej giełdowej wyceny, które sięgają ponad 4,4%, a są pokłosiem aktualizacji strategii do 2030 roku z perspektywą 2040 roku. Wskazują oni, że jako podmiot odpowiedzialny planują osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, co oznacza konieczność wprowadzenia szeregu zmian w działalności spółki.

Enea rośnie o ponad 4%

W trakcie dzisiejszej sesji Enea notuje bardzo mocne wzrosty swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 4,44%, co oznacza wzrost o 0,36 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 8,11 zł. Aktualnie inwestorzy płacą więc za walor równo 8,47 zł.Pozytywny sentyment na walorach spółki jest m.in. pochodną dzisiejszej aktualizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku. Warto dodać, że pomimo dzisiejszego odbicia, spółka dalej pozostaje w trendzie spadkowym.

Enea w górę o ponad 4,4%. Spółka planuje neutralność klimatyczną do 2050 roku
Notowania spółki Enea w okresie marzec-grudzień 2021. Źródło: platforma xStation 5, Dom Maklerski XTB.

Walory spółki rosną po aktualizacji nowej strategii spółki. Z technicznego punktu widzenia, spółka od ponad miesiąca porusza się w trendzie spadkowym. Aby obecny trend został przełamany, konieczne będzie przełamanie się powyżej oporu wyznaczonego przez razem: EMA 200 (żółta linia) oraz zniesienie 23.6 Fibo. Jeśli nie uda się  trwale przebić powyższych poziomów, możliwe będzie kontynuowanie spadków aż w rejony 7,8 zł za akcję (zielona linia). – wskazują analitycy Domu Maklerskiego XTB.

Patrząc z szerszej perspektywy warto wskazać, że jeszcze na koniec sesji 8 listopada inwestorzy wyceniali spółkę na 10,65 zł, jednak od tego momentu widoczne było bardzo mocne załamanie, które doprowadziło do spadku wyceny o prawie 24%.

Aktualizacja strategii

– Zgodnie ze zaktualizowaną misją: „ENEA, racjonalnie i efektywnie realizując transformację polskiej energetyki, dostarcza niezawodne produkty i usługi dla Klientów, budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnie wyznawanych wartościach”.

Kluczowe kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla Grupy w horyzoncie 2030 roku z perspektywą 2040 roku, dlatego zdefiniowano następujące kluczowe kierunki rozwoju:

1) Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie usług na zewnątrz;

2) Zaangażowanie w energetykę wiatrową na morzu (offshore);

3) Intensyfikacja działań w kierunku dostępu do zielonej energii poprzez realizację portfela OZE GK ENEA;

4) Rozwój instalacji hybrydowych;

5) Energetyka konwencjonalna oparta o źródła niskoemisyjne (gaz – jako paliwo przejściowe; biomasa; RDF);

6) Rozwój inteligentnej sieci energetycznej;

7) Zmiana funkcjonowania OSD w nowym modelu rynku energii;

8) Rozwój obszaru handlu hurtowego GK ENEA (prop-trading, origination);

9) Budowa produktów multienergetycznych, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw;

10) Ekspansja sprzedaży i lojalizacja Klientów;

11) Rozwój Nowych Linii Biznesowych;

12) Rozwój nowoczesnej oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii);

13) Zwiększanie efektywności obsługi Klientów GK ENEA. – czytamy w komunikacie 39/2021.

-ENEA zakłada, że w wyniku realizacji Strategii osiągnie:
1. wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii (brutto) o 1 510 MW do 2030 roku i 3 580 MW w 2040 roku, liczony względem roku 2020 (nie uwzględniając przy tym mocy istniejącego już tzw. „Zielonego Bloku” należącego do ENEA Elektrownia Połaniec);
2. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 254 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 201 kg CO2/MWh w perspektywie 2040 roku, a do 2050 roku GK ENEA planuje osiągnąć neutralność klimatyczną;
3. udział w sprzedaży energii elektrycznej do Klientów GK ENEA w całkowitym rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce do poziomu 16% w roku 2030 oraz co najmniej 17% w 2040 roku;
4. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 74,59 minut w 2030 roku oraz 70 minut w 2040 roku;
5. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,02 w 2030 roku oraz 1,93 w 2040 roku;
6. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,14% w 2030 roku oraz 5,0% w 2040 roku;
7. wskaźnik ROE GK ENEA na poziomie 6,4% w 2030 roku oraz 7,1% w 2040 roku;
8. wskaźnik ROA GK ENEA na poziomie 2,9% w 2030 roku oraz 4,6% w 2040 roku;
9. udział EBITDA GK ENEA z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7÷12% w 2030 roku oraz 10-15% w roku 2040, w relacji do całości EBITDA GK ENEA.
Szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2040 roku, o których mowa w punktach 1.÷2. oraz 7.÷9. powyżej zostały wyznaczone przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych poza GK ENEA.
Grupa szacuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 68 mld zł w perspektywie lat 2023-2042, w tym:
1. Obszar dystrybucji – 42,5 mld zł;
2. Budowa i dalsza modernizacja bloków gazowo-parowych – 5,8 mld zł;
3. Inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii – 13,8 mld zł;
4. Pozostała działalność GK ENEA (w tym m.in. segment ciepła) – 6,2 mld zł. – dodają także.

Zobacz również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: celon pharma notowania | selvita gpw | euro | amrest gpw | neuca cena akcji | gpw pkp cargo | livechat akcje kupno |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here